Avfuktare för vind

Om det finns en plats i våra hus där risken för fukt och mögel är stor så är det på vinden. I Sverige anses var tredje hus ha ett för högt fuktvärde och mögel på vinden.

Det finns alltså en ganska stor sannolikhet att just din vind befinner sig i riskzonen. Eftersom skador på vinden inte brukar ingå i en vanlig villaförsäkring, så kan det här bli ett både dyrt och omständligt problem. Ett smart sätt att både förebygga och få ordning på problemen, är att installera en avfuktare på vinden

Därför blir husets vind fuktig

Risken för fuktproblem är som störst under sommar och höst, när vädret slår om och det uppstår stora temperaturskillnader på din vind.

Det är just i växelspelet mellan varm luft och kalla ytor, som fukten uppstår. När varm luft kommer in på din vind så kondenserar luften mot vindens kallare ytor, på t.ex. råsponten. Den varma luften släpper då sin fukt mot det kalla träet. Snart uppstår en så pass fuktig miljö att mögelsporerna får fäste eller att materialet drabbas av rötskador.

Isolering och ventilation

Det finns en del olyckliga uppfattningar att isolering och hög ventilation alltid är en garant mot fuktproblem. Det stämmer tyvärr inte alltid och framför allt inte när det kommer till kallvinden.

Den som tilläggs-isolerat kan plötsligt upptäcka att det uppstår fuktproblem på en tidigare problemfri vind. Det här beror på att temperaturen på vinden sänks och att fuktig rumsluft nu läcker upp på vinden där den kondenserar sig mot vindens nedkylda ytor. För att undvika den här typen av besvär, bör du se till så att bjälklaget är så pass tätt att varm och fuktig luft inte kan sippra upp till vinden från våningarna under.

När det kommer till ökad luftning av vinden, så kan även detta medföra att fuktproblemen i stället ökar. Överdriven ventilation kyler ned vinden, vilket kan medföra att fuktproblemen ökar när du värmer upp husets nedre utrymmen.

En god tumregel för att skapa en torr och frisk miljö i ditt hus, är att tänka på växelspelet mellan varmt och kallt. Kan du minska temperaturskillnaderna, kan du också minska riskerna till husets fuktproblem.

Rätt avfuktare för vinden

Det mesta vi går igenom här rör i första hand kallvind. Det är på kallvinden som risken för fukt och mögel är som störst.

När du vill använda en avfuktare på vinden så måste du ta hänsyn till vädrets makter och årstidens temperaturskillnader. En kallvind kan bli rejält nedkyld under vår, höst och vinter och du kommer därför behöva ha en avfuktare som kan arbeta i låga temperaturer.

Den vanligaste typen av vindsavfuktare är så kallade sorptionsavfuktare. De har en klar fördel i att de även klarar av kallt väder, till och med minusgrader.

Sorptionsavfuktare

Den här typen av avfuktare använder en kraftfull fläkt för att suga in fuktig luft, till en rotor. Rotorn är belagd med fuktupptagande absorbenter som drar fukten ur luften. När rotorn är fylld så strömmar varm luft genom rotorn, vilket får vattnet att förångas. Ångan leds sedan ut från utrymmet via en slang.

Tekniken är väl beprövad och välbekant för alla som sysslar med avfuktare. Du kan med andra ord vara säker på att du lätt kan få hjälp om något eventuellt skulle krångla. Sorptionsavfuktare är dock mycket driftsäkra.

Om du drabbas av en större vattenskada på grund av ett läckande tak eller ledningar som sprungit läck, så är en sorptionsavfuktare din bästa vän. Tekniken har sitt ursprung från båt och varvsindustrin, så det är avfuktare designad för att klara av stora mängder fukt.

Energimässigt kan det vara en god idé att kolla upp energiförbrukningen på den modell du är intresserad av. Moderna sorptionsavfuktare har kommit långt när det gäller energieffektivisering, jämte äldre modeller. Det finns dock fortfarande en hel del energikrävande maskiner kvar på marknaden.

Termisk avfuktare

En termisk avfuktare använder värme för att framkalla en termisk rörelse, där den varma och fuktiga luften expanderas, för att på så sätt drivs ut ur vindsutrymmet via ventilationen.

Termisk avfuktning är relativt energieffektivt, billigt i drift och lämpar sig väl i kalla utrymmen.

Det är dock några rejäla nackdelar med en termiska avfuktare som du bör beakta innan köp och framför allt installation. En felaktigt installerad termisk avfuktare kan utgöra en reell brandrisk. Risken finns också att den här typen av avfuktare har en sensor som inte riktigt mäktar med att läsa av hela vindsutrymmet korrekt. Det här kan då innebära att luftfuktigheten i stället ökar i utrymmet, på grund av felaktig data till avfuktaren.

Håll koll på vindens luftfuktighet

Oavsett vilken avfuktare du väljer för din vind så är det alltid en god idé att även ha minst en fristående hygrometer på vinden. Många avfuktare har en inbyggd sensor med en hygrometer, men det är inte alltid de ger en korrekt avläsning på hela utrymmet, vilket ofta är stort och fullt av både råspont och takstolar.

För att du ska få en bra uppfattning av vindens luftfuktighet bör du alltså placera en fristående hygrometer på vinden och då gärna en bra bit bort från avfuktaren. Det är även en god idé att då och då flytta runt hygrometern över vinden. Då får du en bra uppfattning om hur fuktläget ser i olika delar av vinden och ser också att avfuktaren verkligen gör ett fullgott jobb.

Har du möjlighet så bör du även testa råspont och takstolar på vinden med en fuktkvotsmätare. Mät under vår, sommar och höst då fuktproblemen är som störst. Att ha koll på materialens inre fuktighet är värdefullt och ger dig möjligheten att verkligen få koll på vad som pågår bortom vad du kan se med blotta ögat.

Hur vanligt är det med fukt på vinden?

Det är vanligt förekommande att vinden i våra hus har problem med fukt. Det är en utsatt plats i husets konstruktion, där växelspelet mellan värme och kyla är mer påtaglig än nån annanstans. Se till att du har täta tak, god ventilation och att använder isoleringsmaterial anpassade efter just de problem som kan uppstå på en vind.

En avfuktare på vinden hjälper till att säkra vinden i ditt hem från fukt och håller utrymmet torrt och friskt. Många av de problem som kommer med fukt är faktiskt sådant som kan vara skadligt både för dig och din familj i form av mögel och rötskador.

Med rätt avfuktare och koll på fuktnivåerna på din vind, har du alla möjligheter att få kontroll på läget och säkra din boendemiljö. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om husets vind och hur olika fuktproblem kan uppstå.

Produkter