Så kan din hälsa påverkas av mögel – vanliga symtom

Problem med fukt och mögel är relativt vanligt i svenska hus, och det finns en koppling mellan mögel och hälsoproblem.
Men att mögelsanera sitt hem brukar vara ett stort och dyrt projekt.
Nu finns en ny svensk produkt på marknaden: Ozoneair som tar bort mögelsporerna i ditt hem på bara några timmar.

Läs mer här och hitta den Ozoneair som passar dina behov bäst

Ungefär var femte svensk har fukt och mögel i sin bostad, enligt Folkhälsomyndighetens senaste miljöhälsorapport.

Med ”fukt och mögel” menas här mögellukt, synliga fuktskador (som fläckar) eller synlig mögelväxt.

Äldre hus mest drabbade

Problemet är vanligare i äldre bostäder. Bland de som bor i hus byggda före 1986 rapporterar 26 procent om fukt och mögel.

Det finns gott om undersökningar som påvisar ökade hälsoproblem hos personer som vistas i mögeldrabbade hus. Sedan mitten av 1980-talet har ett stort antal svenska och utländska vetenskapliga studier beskrivit sambandet.
Samtidigt är problemen ofta diffusa och det är svårt att säkerställa en koppling mellan besvären och miljön man vistas i.

Astma kan försämras

Studier* har visat att risken för luftvägsbesvär är mellan 30 och 75 procent högre om man bor i ett hus med fuktskada.

WHO har bedömt att det finns ”tillräcklig evidens” för samband mellan fukt/mögel och luftvägssymtom. Det finns också ett samband mellan fukt/mögel och försämring av astma hos både barn och vuxna, slår WHO fast.

Enligt Institutet för miljömedicin (IMM) utvecklar varje år mer än 700 barn i Sverige i åldern upp till 4 år astmasymtom till följd av fukt och mögel hemma. Dessa skattningar får dock betraktas som osäkra.

Följande symtom kan kopplas till mögel:

 • Problem med slemhinnor och luftvägar – som irritation/torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa eller snuva, heshet och hosta, upprepade infektioner i luftvägarna, försämring av allergier eller astma.
 • Hudproblem – som rodnad/värmekänsla i ansiktet/halsen, torr och irriterad hud, klåda, hudutslag, nya eksem eller försämring av eksem.
 • Allmänna symtom – som trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

2018 lanserades den svenska produkten Ozoneair. Med den kan du mögelsanera ditt hem på ett helt nytt sätt.

Ozon oskadliggör mögelsporerna

– Ozoneair omvandlar syret i luften till gasen ozon som är starkt oxiderande. Ozonet attackerar och neutraliserar luftens molekyler. Mögelsporer och andra skadliga mikroorganismer oskadliggörs. Du blir dessutom av med alla dåliga lukter som ofta är följden av fukt och mögel, berättar Johan Lundberg, företagets grundare.

Ozonet dödar ytligt mögel och eliminerar mögellukten, förklarar Lundberg:

– Gasen bryter ner mögelsporernas cellväggar så att de slutar reproducera sig. Den dödar både mögelsporerna som finns i luften och mögelsporer som sitter ytligt i material, som i väggar och textilier.

Helautomatisk maskin

Saneringsföretag och bilrekondfirmor har sedan länge sanerat med ozongeneratorer, men dessa kräver gedigna förkunskaper om såväl ozon och material som den specifika modellen.

– Det nya med Ozoneair är att du som privatperson nu kan sanera ditt hem på egen hand med effektivt ozon, för en bråkdel av vad det skulle ha kostat att anlita en firma. Du behöver inga förkunskaper.

Så här använder du Ozoneair:

Du placerar maskinen i det rum eller utrymme du vill sanera. Sedan trycker du på startknappen. Maskinen är helautomatisk: den räknar själv ut den optimala rengöringstiden för bästa resultat. Vanligen arbetar maskinen i 2-4 timmar.

Under den tiden ska du inte vistas i hemmet, att andas in ozon är hälsovådligt. Ozonet sönderfaller sedan till vanligt syre.

Lukten av mögel försvann

Mikael Swedberg hade problem med luften i jordkällaren som stank av mögel.

Han testade Ozoneair och är helnöjd:
– Det doftade fräscht igen bara efter några timmar, och lukterna har inte kommit tillbaka, säger han.

Behöver du få bort dålig lukt hemma?
Läs mer här eller ring Ozoneair på 0771-366 366


Det här är Ozoneair

 • Svenskt teknikföretag med huvudkontoret i Luleå.
 • Innovativ teknik som är lätt och säker att använda
 • Helautomatisk produkt som startas enkelt via en knapptryckning.
 • Produkten räknar själv ut den optimala rengöringstiden och anpassar reningseffekten för bästa resultat. Ingen förkunskap krävs.

Källor:

 • Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport kan laddas ner här: http://www.bullernatverket.se/wp-content/uploads/2014/05/miljohalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf
 • WHO: ”Indoor air pollutants: exposure and health effects”

Studier*

 • ”Meta­analyses of the associations of respiratory health effects 
with dampness and mold in homes” av Fisk WJ med flera.
 • ”Systematiska kunskapsöversikter; 1. Betydelsen av fukt och mögel i 
inomhusmiljö för astma hos vuxna. Arbete och hälsa” av Thorén K med flera.
DELA PÅ FACEBOOK
Twitter

Allt du behöver veta om pollenallergi

Näsan rinner, ögonen är irriterade och tröttheten extrem. Först kanske du tänker att du håller på att bli sjuk, men så börjar nysningarna avlösa varandra.

Pollenallergi

Vanliga symptom vid pollenallergi

Känner du dig trött och hängig med en rinnande näsa? Funderar du på om dina besvär är en förkylning eller kanske pollenallergi? Det är inte

Så funkar det att rengöra med ozon

Många svenskar har problem med dålig lukt hemma. Vare sig den stinkande doften kommer från fukt, mögel eller en odefinierbar källa hjälper luftrenaren Ozoneair dig

Därför luktar det mer på sommaren

Solkräm, svett, ängsblommor, myggmedel, surströmming.Sommaren innebär en explosion av dofter, både underbara och äckliga.Men varför luktar det mer när det är varmt ute? Har du

Menu