Skadliga och allergiframkallande partiklar inomhus

Purify

Skadliga och allergiframkallande partiklar inomhus

Luftföroreningar består av partiklar och gaser och finns överallt i luften. Luftburna partiklar finns inomhus såväl utomhus. Koncentrationen av dem kan variera över tid och skilja sig mellan olika platser. Luften inomhus är i genomsnitt fem gånger mer förorenad än luften som finns utomhus. Detta gäller även i Sverige, trots att vi har en ren utomhusluft i jämförelse med andra länder. 

Vilka skadliga partiklar finns det inomhus?

I luften inomhus finns mängder av partiklar som pollen, mögel, allergener, mikroplaster, rök, avgaser, matos, stoft från vägar och byggen, föroreningar från industrier och trafik och gaser från impregnering, färger, elapparater och mycket mer. Partiklarna stannar i luften länge och fångas inomhus. Detta gör att partikelhalterna i inomhusluften blir skadligt höga. 

Luftburna partiklar kommer dock inte enbart från materiella ting. Även vi människor och djur ger ifrån oss partiklar, hundratusentals partiklar per minut till och med. Dessa partiklar är allt ifrån mikropiska och små till millimeterstora flagor och hårstrån. Partiklar från våra husdjur kan orsaka allergier, förvärra redan befintliga allergier och ge andra besvär. 

Hur stor mängd partiklar som finns i luften inomhus varier från rum till rum. Ofta innehåller luften ca 1 miljon partiklar av olika storlekar, per liter luft. 

 

Partiklar och deras storlekar

Den engelska benämningen för partiklar är “particulate matter” och förkortas “PM” vilket man använder för att definiera storleken. PM10 är partiklar som är mindre än 10 mikrometer i aerodynamisk diameter. PM2.5 är partiklar mindre än 2,5 mikrometer. En mikrometer är en tusendels millimeter. Ett hårstrå är mellan 60-100 mikrometer tjockt. Då får du kanske en tydligare bild av hur små partiklar är. 

Större gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft är exempel på nanopartiklar. Dessa är 0,1-50 nanometer. Ultrafina partiklar är exempelvis oljedimma, större virus och tobaksrök. Dessa är 50-100 nanometer. Submikrona partiklar är 100-1000 nanometer och exempel på dessa är bakterier och tobaksrök. Grova partiklar är partiklar större än 1000 nanometer, dvs 1 mikrometer. Exempelvis hushållsdamm, pollen och synligt smuts. 

Ju mindre partiklarna är desto lättare kan de ta sig längre in i våra kroppar. De färdas genom lungorna och sedan ut i vårt blodomlopp. Därför är de minsta partiklarna de som är skadligast, men även svårast att bli av med från luften. De ultrafina partiklarna är så små att de enkelt passerar våra flimmerhår i näsan och halsen och tar sig ner till lungorna. Där gör de skada och kan orsaka cancer, astma, allergier och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Det finns inga gränsvärden för hur höga partikelhalter som får finnas i luften inomhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en inomhusluft med så låga halter av partiklar som möjligt. Dock finns gränsvärden för luftföroreningar på arbetsplatser. Exempelvis hygieniska gränsvärden för damm, rök, dimma, gas och ånga. 

 

Hälsoeffekter vid inandning av partiklar 

Många studier har följt hälsoeffekterna av inandning av partiklar hos både människor och djur. Föroreningar i luften vi andas in kan orsaka allergier, cancer, astma, hjärtsjukdomar och mer. Vad gäller partiklar är det som tidigare nämnt de små partiklarna som är de skadligaste. Partiklar mindre än PM5 kan nå ut i våra blodkärl. Studier visar på att partiklar vid storlek PM2.5 kan orsaka igentäppning av artärer och därefter leda till vaskulär inflammation och åderförkalkning. 

Inandning av partiklar som bär allergener är vanligt då många partiklar bär dessa. Många av dessa partiklar är så små att de förblir luftburna under en längre period, vilket gör att allergenen också blir det. Detta gör att de kan fortsätta påverka oss människor länge trots att källan avlägsnats. 

Bli av med skadliga partiklar med vår luftrenare

En luftrenare tar effektivt bort skadliga partiklar ur luften och gör den ren och säker för oss människor och djur att andas in. Att slippa andas in skadliga, luftburna partiklar innebär en minskning av problem som astma, allergier och andra hälsobesvär. 

Som tur är förgör Ozoneair Purify partiklarna direkt i luften innan de hinner spridas. Med hjälp av den revolutionerande teknik som Purify använder sig av kan även de allra minsta, och mest hälsofarliga, partiklarna kommas åt och elimineras. Detta till skillnad från andra luftrenare som ofta bara kan komma åt de större partiklarna. 

Välj den bästa luftrenaren för dina behov

Skaffa en pålitlig luftrenare till ditt älsklingsrum – eller hälsosäkra hela hemmet.

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 30

4490:-

Börja med rummet där du spenderar mest tid - sovrummet.

Kapacitet:

30 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 60

5990:-

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bäst val för allergiker även i sovrummet.

Kapacitet:

60 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 120

7990:-

Hälsosäkrar hela hemmet på autopilot med vår kraftigast luftrenare.

Kapacitet:

120 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

3

Menu