Avfuktare för tvättstugan

Tvättstugan är en plats med mycket fukt och värme, vilket är omständigheter som lätt kan ställa till problem. Riskerna för fuktproblem är betydande, men det finns ett enkelt sätt att säkra upp både hus och blöt tvätt – använd en avfuktare i tvättstugan!

Att installera en avfuktare i tvättstugan kommer med många goda fördelar. Dels håller du undan fukt från att tränga in i huset konstruktion, dels får du ett smidigt sätt att torka stora mängder tvätt snabbt. En avfuktare torkar dessutom din tvätt mer skonsamt än vad en torktumlare gör.

Det är inte konstigt att fler och fler svenskar väljer att installera en avfuktare i tvättstugan.

Tvättstugan och fuktproblem

Tvättstugan är en plats där det ofta uppstår olika fuktskador. Anledningarna till problemen kan vara många; dålig ventilation, läckande rör, översvämmade golvbrunnar, läckage från tvättmaskin och torktumlare.

Om du dessutom har tvättstugan placerad i källaren så är det lätt hänt att du också får problem med alltför hög luftfuktighet.

Tecken på fuktskador

Lär dig tecknen som dyker upp när du har problem med för höga fuktnivåer;

Mörka fuktfläckar

Har du mörka områden på väggar, golv eller tak? Det brukar vara en tydlig indikation på utbredda fuktproblem.

Svarta prickar

Svarta prickiga områden på väggar, golv eller tak är ett tecken på att mögel har börjat växa i utrymmet.

Kondens på fönster

Brukar du få immande och blöta fönster när du tvättar? Då har du dålig ventilation och en för hög luftfuktighet i tvättstugan. 

Rost

Rostfläckar på tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp kan vara en indikation på att luftfuktigheten är för hög i utrymmet.

Dålig lukt

Obehagliga lukter är ofta ett tecken på mögel och rötskador och är något du bör ta på största allvar. Tänk på att lukten av mögel inte försvinner av sig självt, det är i stället du som vant dig vid lukten och inte längre känner igen den.

Om du upptäcker att du har fuktproblem i tvättstugan är det viktigt att du tar tag i problemet omgående. Fuktproblem har en förmåga att sprida sig till andra delar av huset och skadeverkningarna kan bli omfattande om de ignoreras.

Du kan förebygga problemen genom att säkerställa att det finns bra ventilation, hålla golv och väggar torra samt installera en avfuktare i tvättstugan. Avfuktaren kommer inte enbart hålla nere luftfuktigheten i tvättstugan, den kommer dessutom minska riskerna för mögeltillväxt i både ytskikt och kläder.

Då tvättstugan är en av husets mest fuktiga platser så kommer avfuktare även hålla undan alla de där otrevliga krypen och insekterna som trivs i mörker och fukt.

Torka tvätt med avfuktare

Blöta kläder som hängs på tork inomhus är en vanlig orsak till fuktproblem i våra hem. Den fuktiga luften som uppstår när du torkar blöta kläder inomhus, kan vandra runt i ditt hem och tränga sig in i husets konstruktion

Om du vill hänga tvätt inomhus utan problem och dessutom få torrare tvätt snabbare, då bör du installera en avfuktare.

Då avfuktarens funktion är att dra fukt ur luften och göra luften varm och torr, kommer den påskynda torkningen av kläderna – samtidigt som den håller fuktnivån i ditt hem på rätt nivå.

När du ska välja en avfuktare för att torka tvätt så är det några saker du ska ha med i beräkningen;

Utrymmet

För att få en effektiv torkning behöver du ha ett utrymme du kan stänga till. Du behöver också ordna så att det går att hänga upp tvätten – med ett mellanrum av 5-10 cm. Det är viktigt att luft kan passera mellan de blöta klädesplaggen. Du behöver också ha ett uppvärmt utrymme för att avfuktaren ska kunna fungera effektivt.

Teknik

Det finns dedikerade avfuktare för just torkning av kläder. De har kapacitet och ställbart utblås som gör torkningen mer effektiv. Det vanligaste valet för just torkning av tvätt är annars kondensavfuktare. Tänk på att den här typen av avfuktare fungerar bäst i uppvärmda rum. Du kan även tillföra värme under torkningen med hjälp av en värmefläkt, för ännu snabbare och effektiv torkning. 

Kapacitet avgör torktiden

Avfuktarens förmåga att dra ut fukt ur luften avgör torktiden. Ju större kapacitet avfuktaren har, desto snabbare torkar kläderna.

Ställbart utblås

Med ett ställbart utblås kan du vinkla den torra, avfuktade luften så att den blåser ut över den blöta tvätten. Du får på så vis en dubbel torkeffekt av maskinen. 

Vattenhantering

Avfuktaren måste göra sig av med det vatten den suger in. En del maskiner har en tank som fylls på och när den är full så stängs avfuktaren av. Om du har ett utrymme med t.ex. en golvbrunn kan du leda vattnet direkt dit och slipper tömma tanken och får en mer effektiv torkning utan avbrott.

Energi

Att använda en avfuktare för att torka kläderna är generellt mer energieffektivt än en torktumlare. I vissa fall drar en avfuktare 10 gånger mindre el än en torktumlare.

Energiförbrukningen beror så klart på avfuktarens kapacitet och hur du värmer upp själva torkrummet, men i nästan alla fall är avfuktaren mer energieffektiv än torktumlaren. 

Vad kostar en avfuktare för tvättstugan?

Frågan är så klart omöjlig att besvara entydigt. Det finns modeller under tusenlappen och andra som kan kosta tjugo gånger så mycket.  Kostnaden avgörs av modell, kapacitet och energiförbrukning.

Frågan är också om du vill ha avfuktaren för att primärt hålla tvättstugan torr eller torka tvätt eller båda samtidigt? Din tvättstugas utformning kommer också påverka vilken typ av avfuktare som bäst kommer passa för just dina behov. 

Även om driftskostnaden är relativt låga för avfuktare så finns det klara fördelar med att köpa en avfuktare som bara är i gång när en viss fuktnivå uppstår. Att köpa en avfuktare med fuktsensor som håller koll på luftfuktigheten är ett dyrare insteg, men du hämtar hem det på hur effektivt den kan sköta sitt jobb. Då kan du också vara säker på att luftfuktigheten i din tvättstuga är på rätt nivå.

De flesta avfuktare har också ett filter du kan behöva byta ut efter en viss tids användning. När det kommer till filter så bör du undvika alltför finmaskiga filter som t.ex. HEPA-filter. HEPA-filter är jättebra vid luftrening, men när det kommer till avfuktning kan de i stället ställa till problem. Deras finmaskiga nät samlar in så små mikrober och sporer som lätt kan börja gro i det fuktiga filtret.

Välj avfuktare utifrån dina egna behov

Det är lätt att man bestämmer sig för en viss teknik, märke eller modell redan innan man synar de egna förutsättningarna. Många gånger lämnar olika tillverkare motstridiga uppgifter kring olika tekniker och dess förmåga.

Fundera i stället på vilka behov du har och hur förutsättningarna i din tvättstuga ser ut. Välj den modell du själv tycker tickar flest boxar, utifrån dina behov. 

Produkter