Avfuktare i krypgrunden

Många av våra svenska hus är byggda med krypgrund. Vi är många husägare som kan känna en liten klump i magen när vi tänker på vad som skulle kunna hända om krypgrunden blev fuktskadad. Ett skönt sätt att slippa en del av oron, är att installera en avfuktare i krypgrunden.

Kanske funderar du själv på att införskaffa en avfuktare för krypgrunden och vill veta mer om hur du ska gå till väga? Här går vi igenom lite av det du behöver tänka på.

Därför uppkommer fukt i krypgrunden

Krypgrunden är oftast den kallaste delen av hela husets konstruktion och när varm luft kommer in i krypgrunden skapas kondens. Kondens uppstår av att varm luft kyls ner och släpper vatten. De varma sommarmånaderna utgör en större risk för fukt i krypgrunden, än de kalla vinterdagarna. Många menar att om temperaturen understiger 5 grader i krypgrunden så behöver du inte ha någon avfuktare i gång över huvud taget.

Främst är det temperaturväxlingarna i sig som orsakar fuktproblemen. När kalla dagar byts mot varma dagar och vice versa. Sommar och höstmånaderna är helt klart den tid på året när fukten vanligtvis smyger sig in i våra hus. 

Dålig dränering, tätning eller undermålig ventilation kan också vara en anledning till att det uppstår fuktproblem i en krypgrund. Du bör alltid se över grundorsakerna till att problemet uppstår, vare sig du installerar en avfuktare eller inte.

Välj rätt avfuktare till krypgrunden

Det finns flera olika sorters avfuktare, både i storlek, kapacitet och teknik. Vilken som passar för just ditt hus beror på lite olika faktorer.

De tre vanligaste teknikerna på avfuktare omfattar:

Termisk avfuktning

Termisk avfuktning fungerar som så att den värmer upp luften i din krypgrund långsamt. Detta medför att den uppvärmda luften bär med sig fukten ut via ventilationen. Just att den värmer upp luften långsamt, gör att den varma luften inte släpper fukt förrän den sveps ut via ventilationen.

Den här typen av avfuktare utnyttjar naturkrafterna på ett smart sätt och jobbar enbart vid behov. Det gör dem till ett riktigt energisnålt alternativ. 

Nackdelen är en relativt höga ingångskostnad och att den kräver en fackmannamässig installation. En felaktigt installerad termisk avfuktare kan orsaka både fuktskador och bränder. 

Fördelen är den låga driftskostnaden och den relativt låga driftskostnaden. 

Sorptionsavfuktare

Om du har en krypgrund som är ordentligt tätad så kan en sorptionsavfuktare vara en bra lösning. Den här typen av avfuktare kallas till och med för krypgrundsavfuktare och tekniken har varit med sedan 1940-talet. En stor fördel med den här typen av avfuktare är att de även är effektiva vid riktigt låga temperaturer.

Sorptionsavfuktaren använder en kraftfull fläkt för att suga in den fuktiga luften till en rotor. Rotorn i maskinen är behandlad med fuktabsorbenter som drar åt sig fukten. När rotorns kapacitet är fylld, strömmar het luft genom rotorn och vattnet förångas. Ångan leds sedan ut från krypgrunden via ånggasslang. 

Fördelarna är att det är ett välbekant och väl beprövat system som även fungerar vid låga temperaturer.

Nackdelarna är att många äldre modeller kan vara energikrävande, så köp en ny och modern modell. Bäst resultat får du om krypgrunden är tätad ordentligt.

Kondensavfuktare/Kompressoravfuktare/Kylavfuktare

En kondensavfuktare är inte alltid lämplig för en krypgrund då den fungerar bäst i miljöer med en temperatur över + 15° C för att verkligen kunna jobba effektivt och energisnålt. Det här är dock något som kanske är på väg att ändras. Det kommer allt fler moderna kondensationsavfuktare som numera klarar av att jobba i så pass låga temperaturer som + 2-3 °C.

Tekniken går ut på att avfuktaren suger in varm och fuktig luft och kyler ner den så att vattnet separeras från luften. Vattnet samlas sedan upp i en tank eller leds direkt ner i golvbrunnen.

Kondensavfuktare/Kompressoravfuktare/kylavfuktare, gör sig bäst i inomhusmiljöer. De ä’r ideala maskiner för t.ex. tvättstugor eller isolerade källarutrymmen, men inte för krypgrunden.

När behöver jag en avfuktare i krypgrunden?

Om du inte riktigt vet om du verkligen behöver en avfuktare i krypgrunden, kan du börja med att mäta fuktnivån i din krypgrund. För att få en bra överblick av krypgrundens tillstånd kan det vara bra att mäta de olika materialen i krypgrunden med en fuktkvotsmätare (insticksmätare). 

Mät och anteckna de olika materialens fuktnivåer och undersök vad som är acceptabelt för varje material. Den här metoden ger dig ett bättre underlag att ta beslut på, än om du enbart använder dig av en hygrometer – vilket mer ger dig ett dagsvärde av krypgrundens tillstånd vid just mättillfället.

Höga fuktvärden i krypgrunden

En husägare bör göra regelbundna kontroller av sin krypgrund för att vara säker på att allt är som det ska. Ett fuktproblem som upptäcks i tid är betydligt enklare att åtgärda än ett problem som fått tid att bre ut sig.

Om fuktkvotmätaren visar på mer än 16% fukt i materialet så har du fuktproblem som troligen måste åtgärdas. Visar mätningar med en hygrometer att luftfuktigheten överstiger 75%, så är luftfuktigheten så pass hög att du riskerar mögelangrepp.

När du mäter krypgrunden bör du också syna grunden med blicken. Håll koll efter missfärgningar och beläggningar som kan vara mögel eller rötskador. Var extra noga med huset norra sida, då det är husets kallaste sida. Det är oftast på de norra delarna som fuktproblemen först brukar visa sig. 

Om värdena visar på att du har höga fuktnivåer i krypgrunden så är det dags att göra något åt det. Att skjuta på problemet kommer med största sannolikt leda till större problem längre fram. Fuktskador har förmågan att växa exceptionellt snabbt när de väl når upp till en viss nivå. 

Rötskador och mögel är både kostsamt och besvärligt att bli av med när de väl fått fäste. I värsta fall kan du behöva byta ut hela delar av husets konstruktion för att bli av med problemen helt.

Avfuktare tar bort mer än fukt

En klar fördel med att ha en avfuktare i krypgrunden är att den även tar hand om radon och ser till att hålla undan mögelsporer. Du kan med andra ord ha ett intresse för en avfuktare även om fuktvärdena ser bra ut.

En bra avfuktare kan verka som en försäkring mot framtida problem och samtidigt göra nytta genom att hålla undan olika giftiga gaser,  som annars skulle tränga upp i ditt hus.

Produkter