0

Om Ozoneair

Ozoneair är ett norrländskt teknikföretag med huvudkontoret i Luleå. Med innovativ teknik och i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet och EU:s innovationsfond utvecklades Purify, Sveriges bäst säljande luftrenare.

En svensk
innovation

Mer än 100 000
sålda produkter

Testa riskfritt
i 14 dagar

En svensk innovation

Mer än 100 000 sålda produkter

Testa riskfritt i 14 dagar

Så började det

Johan Lundberg är en av över 3 miljoner svenskar som lider av pollenallergi

Under en särskilt svår pollensäsong sökte han efter en luftrenare som kunde lindra besvären i hemmet. Det visade sig vara omöjligt.

– Jag testade olika luftrenare, men insåg ganska snabbt att de inte fungerade tillräckligt bra. Då började jag läsa på. Faktum är att tekniken inom luftrening inte har förändrats mycket på över 100 år. Föroreningar fångas fortfarande i filter.

idén tar form

Det gav Johan en idé. Han ville uppfinna en helt ny typ av luftrenare

Tanken var att försöka frångå filtret, och ta det hela ett steg längre. Målet? Att förstöra föroreningar – istället för att bara fånga dem.

– Jag pratade med en allergiforskare, som berättade att de flesta symtom orsakas av gaser som inte kan fångas upp av filter. Vanliga luftrenare fångar bokstavligen bara damm, som stora dammsugare. De maskerar och cirkulerar dålig luft, istället för att faktiskt förstöra hälsofarliga partiklar. Dessutom är de minsta allergiämnena så små att de passerar rakt genom filtret.

Revolutionerande teknik

Med hjälp av gedigen research och ledande forskare togs den unika reningskteniken sedan fram

Oxyplasma® som nu ligger till grund för luftrenaren Purify.

Framgångssagan vilar på studier, rigorösa labbtester och feedback från kunder – däribland allergiker och astmatiker. Resultatet är konstant, kraftig och klinisk rengöring – för kommersiella kontexter och privat bruk.

PURIFY GÖR SKILLNAD

På kort tid blev Purify Sveriges bäst säljande luftrenare – med över 50 000 sålda maskiner

Men det är inte siffrorna som glädjer uppfinnaren mest. Istället är det mejlen, tackbreven och samtalen som driver bolaget Ozoneair framåt.

– Nu får allergiker, astmatiker och andra luftkänsliga samma chans till hälsosäker luft som jag fick. Det var tanken från början – och det känns fantastiskt att vi uppnår vårt mål: Att göra skillnad genom renare luft.

Ozoneair i media

Läs om Ozoneair i nyheter och media

0
Produkter
0
0
0