Ozonbehandling för hemmet

 Skapa ett friskt och luktfritt hem genom att utföra en ozonbehandling.

Ozonbehandling med ozongenerator

Ozonbehandling är en metod för att rena luften och ytorna i ditt hem. Genom att använda ozongeneratorer kan du effektivt eliminera mögel, bakterier, virus och otrevliga lukter. Ozonbehandling fungerar genom att producera ozon (O3), en stark oxidant som bryter ner föroreningar och luktmolekyler på molekylär nivå. Detta resulterar i en renare och hälsosammare inomhusmiljö utan att behöva använda starka kemikalier eller kompletterande rengöringsprodukter.

ozongenerator Clean 30

Clean 30

3990 kr

För borttagning av röklukt i enstaka rum eller bilar, båtar och husvagnar.

Kapacitet

Upp till 30 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 60

Clean 60

5990 kr

Rena större ytor som vardagsrum, källare eller garage från röklukt.

Kapacitet

Upp till 60 m²

Effekt

55 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 120

Clean 120

7990 kr

För rening av hela hemmet  mot svår röklukt.

Kapacitet

Upp till 120 m²

Effekt

80 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Ja

Allt du behöver veta om ozonbehandling

Ozonbehandling är en effektiv och miljövänlig metod för att eliminera mögel, bakterier, virus och dåliga lukter i hemmet. Genom att förstå och korrekt använda ozongeneratorer kan du förbättra luftkvaliteten och skapa en bättre boendemiljö. Denna guide kommer att ge en detaljerad översikt över hur ozonbehandling fungerar, dess fördelar, säkerhetsåtgärder, och steg-för-steg-instruktioner för hur du utför en ozonbehandling i ditt hem.

ozongenerator för ozonbehandling

Vad är ozonbehandling?

Ozonbehandling är en metod där ozongas (O3) används för att eliminera mögel, bakterier, virus och dåliga lukter. Genom att sprida ozon i ett område, bryter gasen ner skadliga partiklar på molekylär nivå, vilket resulterar i ren luft och rena ytor utan att använda starka kemikalier.

Fördelar med ozonbehandling

Här är några av de främsta fördelarna med att använda ozonbehandling:

 • Produceras på plats med bara syre: Ozon skapas direkt från syre med en ozongenerator, vilket innebär att inga kemikalier behövs. Detta gör processen praktisk och säker.
 • Kommer åt överallt: Som gas tränger ozon in i alla skrymslen och vrår, inklusive ventilationssystem, möbler och textilier. Detta gör det effektivt för att eliminera mögel, bakterier, virus och lukter.
 • Inga förberedelser krävs: Ozonbehandling kräver minimala förberedelser. Placera ozongeneratorn i området som ska behandlas, ställ in timern och låt den arbeta.
 • Extremt kraftfullt: Ozon är 3000 gånger kraftfullare än klorin när det gäller att desinficera och eliminera föroreningar. Det bryter ner skadliga partiklar snabbt och grundligt.

Steg-för-steg guide för ozonbehandling

Att utföra en ozonehandling kan verka komplicerat, men genom att följa en tydlig steg-för-steg-guide kan du säkerställa en effektiv och säker behandling. Här är en detaljerad guide som hjälper dig att genomföra ozonbehandlingen korrekt.

Steg 1: Förbered behandlingsområdet

Förberedelse ozonbehandling öppna

Rengör och torka:

 • Avlägsna löst skräp: Ta bort alla lösa föremål, damm och smuts från ytorna i rummet. Detta hjälper till att maximera ozonets effekt genom att säkerställa att gasen når alla ytor och föroreningar direkt.
 • Torka av alla ytor: Använd en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel för att torka av väggar, golv, möbler och andra ytor. Se till att ytorna är så torra som möjligt innan ozonbehandlingen påbörjas.
 • Öppna skåp och lådor: För att säkerställa att ozonet når alla områden, öppna alla skåp, lådor, garderober och andra förvaringsutrymmen. Detta hjälper ozonet att tränga in i alla springor och sprickor där föroreningar kan gömma sig.

Stäng utrymmet inför ozonbehandling:

 • Stäng fönster och dörrar: För att hålla ozonet koncentrerat i behandlingsområdet, stäng alla fönster och dörrar. Detta förhindrar ozonet från att läcka ut och säkerställer att det förblir effektivt under hela behandlingen.
 • Försegla ventilationsöppningar: Om möjligt, täck över ventilationsöppningar för att ytterligare säkerställa att ozonet stannar kvar i behandlingsområdet.

Steg 2: Starta behandlingen

placera ozongenerator inför ozonbehandling

Placera ozongeneratorn

 • Placera centralt: Ställ ozongeneratorn centralt i rummet för att säkerställa jämn spridning av ozonet. Om rummet har flera problemområden, kan du placera generatorn närmare dessa områden.
 • Höjdplacering: Eftersom ozon är tyngre än luft, placera ozongeneratorn på en höjd (t.ex. ett bord eller en stol) för att hjälpa ozonet att spridas mer effektivt i hela rummet. Detta säkerställer att ozonet faller ner och når alla ytor, även de längst ner.

Ställ in yta och behandlingstid

Ställ in ozongenerator för ozonbehandling
 • Ange rummets storlek: På Ozoneair ozongenerator, ställ in storleken på det område som ska behandlas. Generatorn anpassar automatiskt behandlingstiden och intensiteten baserat på rummets storlek.
 • Visa behandlingstid på skärmen: Ozongeneratorn visar den rekommenderade behandlingstiden för ozonbehandlingen på skärmen och anpassar behandlingen automatiskt för att säkerställa optimal effektivitet.

Aktivera ozongeneratorn

 • Fördröjning: Ozoneair ozongenerator startar med en fördröjning på 2 minuter, vilket ger dig tid att lämna utrymmet säkert.
 • Lämna rummet: Slå på ozongeneratorn och lämna rummet omedelbart för att undvika exponering för höga ozonkoncentrationer. Se till att dörrar och fönster förblir stängda under hela ozonbehandlingen.

Steg 3: Efter ozonbehandling

När ozonbehandlingen är klar är det viktigt att ventilera rummet ordentligt och säkerställa att alla ozonhalter har återgått till säkra nivåer. Följ dessa steg efter behandlingen:

vädra efter avsltuad ozonbehandling

 • Ozongeneratorn stänger av sig själv: När ozonbehandlingen är klar , stänger ozongeneratorn automatiskt av sig själv. Detta säkerställer att inga ytterligare ozon genereras efter den inställda tiden.
 • Vänta 2 timmar: Det rekommenderas att vänta minst 2 timmar innan du går in i rummet efter ozonbehandling. Under denna tid bryts kvarvarande ozon naturligt ner till syre. Även om ozon bryts ner relativt snabbt, ger denna väntetid en extra säkerhetsmarginal för att säkerställa att ozonnivåerna har sjunkit till säkra nivåer.
 • Vädra rummet: När de två timmarna har gått, gå in i rummet och öppna alla fönster och dörrar för att påskynda ventilationsprocessen. Detta hjälper till att sprida ut eventuellt kvarvarande ozon och förbättra luftcirkulationen.
 • Återvänd till utrymmet: Efter att rummet har ventilerats ordentligt och ozonlukten har avtagit, kan du tryggt återvända till rummet. Vid behov kan ozonehandlingen upprepas om några problem kvarstår.

Ozonbehandling för bil

ozonbehandling bil

Ozonbehandling är särskilt användbar för bilar eftersom den effektivt tar bort lukt från rök, husdjur, mat och andra källor. Den eliminerar även mögelsporer och bakterier som kan finnas i bilens ventilation och interiör, vilket resulterar i en renare och friskare miljö.

Så ozonbehandlar du bilen

 • Rengör ytorna grundligt: Börja med att dammsuga och torka av alla ytor i bilen för att ta bort smuts och damm. Detta inkluderar säten, mattor, instrumentbräda och dörrpaneler. Använd en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel för att säkerställa att alla ytor är rena innan behandlingen påbörjas.
 • Öppna alla förvaringsutrymmen: Öppna handskfacket, mittkonsolen och andra förvaringsutrymmen. Detta gör att ozonet kan tränga in i dessa områden och eliminera eventuella lukter som har fastnat där.
 • Aktivera ozongeneratorn: Placera ozongeneratorn på en central plats i bilen, till exempel på mittkonsolen eller en av sätena. Ställ in den rekommenderade behandlingstiden baserat på bilens storlek och graden av förorening. Ozoneair ozongenerator startar med en fördröjning på två minuter, vilket ger dig tid att lämna bilen säkert innan behandlingen börjar. När du har ställt in timern, slå på generatorn och lämna bilen omedelbart. Se till att alla dörrar och fönster är stängda för att hålla ozonet koncentrerat i bilen.
 • Kör återcirkulation: Under ozonbehandlingen, sätt bilens ventilationssystem på återcirkulation. Detta steg är avgörande eftersom ozonet behöver cirkulera genom bilens ventilationskanaler och luftfilter, där lukter ofta fastnar. Genom att köra återcirkulation säkerställer du att ozonet når alla delar av ventilationssystemet, vilket resulterar i en mer grundlig rengöring. Låt ventilationssystemet gå under hela behandlingstiden för att maximera ozonets effektivitet.
 • Ventilera bilen efter behandling: När behandlingstiden har gått ut stänger ozongeneratorn av sig själv. Vänta minst två timmar innan du går in i bilen för att säkerställa att ozonhalterna har sjunkit till säkra nivåer.

Frågor och svar om ozonbehandling

Ozonbehandling är en metod där ozongas (O3) används för att eliminera mögel, lukt och bakterier. Ozonet bryter ner föroreningarna på molekylär nivå, vilket resulterar i en renare och mer hälsosam miljö.

En ozongenerator producerar ozon från syre (O2). Ozonet sprids sedan i det behandlade området och reagerar med föroreningarna, bryter ner dem och omvandlar dem till ofarliga ämnen, oftast syre och vatten.

Ja, ozonbehandling är säker när den utförs korrekt. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna, som att evakuera människor och husdjur från rummet under behandlingen och att ventilera rummet ordentligt efteråt.

Behandlingstiden beror på rummets storlek och graden av förorening. Vanligtvis tar en behandling mellan 1 och 12 timmar. Ozoneair ozongenerator anpassar automatiskt behandlingstiden baserat på det inställda rummets storlek.

Nej, det är inte säkert att vistas i rummet under behandlingen eftersom höga koncentrationer av ozon kan vara skadliga att andas in. Vänta minst 2 timmar efter behandlingen innan du går in i rummet.

Ozon kan påverka vissa material över tid, särskilt gummi och vissa plaster. Det är bäst att ta bort eller skydda känsliga föremål innan behandlingen. Kortvarig exponering som vid en standardbehandling skadar vanligtvis inte möbler eller elektronik.

Ja, ozon är mycket effektivt för att eliminera alla typer av dåliga lukter, inklusive rök, husdjur, matlagning och kemiska lukter. Ozon bryter ner luktmolekyler på molekylär nivå, vilket eliminerar lukterna permanent.

Frekvensen beror på graden av förorening och användningen av rummet. För allmän underhåll kan en behandling var 3-6 månad vara tillräcklig. Vid allvarligare problem kan mer frekventa behandlingar krävas.

Ja, ozon är en naturligt förekommande gas och bryts snabbt ner till syre efter användning, vilket gör det till en miljövänlig lösning. Det produceras på plats och kräver inga kemiska tillsatser, vilket minskar miljöpåverkan.

Produkter