Ta bort röklukt på bara 2 timmar

Är röklukt ett problem? Testa Ozoneair och ta bort lukten snabbt och permanent.

Få bort röklukt i hus, lägenhet eller bil

Att ta bort röklukt kan vara svårt, men med Ozoneair blir det både snabbt och permanent. Röklukt från tobak tränger in i väggar, möbler och textilier och är svår att få bort med traditionella metoder. Ozoneair tar bort luktbärande ämnen effektivt genom ozonteknik, som bryter ner röklukten i luften. Detta gör Ozoneair till en överlägsen lösning för att ta bort dålig lukt från rök i ditt hus, lägenhet eller bil utan behov av kompletterande rengöringsprodukter.

ozongenerator Clean 30

Clean 30

3990 kr

För borttagning av röklukt i enstaka rum eller bilar, båtar och husvagnar.

Kapacitet

Upp till 30 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 60

Clean 60

5990 kr

Rena större ytor som vardagsrum, källare eller garage från röklukt.

Kapacitet

Upp till 60 m²

Effekt

55 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 120

Clean 120

7990 kr

För rening av hela hemmet  mot svår röklukt.

Kapacitet

Upp till 120 m²

Effekt

80 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Ja

Att ta bort röklukt - allt du behöver veta

Att hantera röklukt i hemmet, bileneller andra inomhusmiljöer kan vara både störande och svårt. I denna artikel kommer vi att djupdyka i vad lukt från rök är, hur den påverkar din miljö, och utforska olika sätt att hantera den, speciellt genom effektiva lösningar som Ozoneair.

Vad är röklukt?

Röklukt är en lukt som uppstår när organiska ämnen bränns. De mest typiska källorna till röklukt inomhus inkluderar cigaretter, brinnande trä från öppna spisar eller kaminer, och ibland t.o.m. större eldhändelser som husbränder. Det som skapar själva lukten är en blandning av flyktiga organiska ämnen (VOC), partiklar och andra kemikalier som frigörs när material som tobak, trä och plast bränns.

röklukt från cigarett

När dessa material förbränns skapas en komplex sammansättning av gaser och sot som lätt fastnar på ytor och absorberas av olika typer av husmaterial, möbler och textilier. Det är denna djupa penetration och anhängning av luktpartiklar som gör röklukt särskilt svår att avlägsna.

Vad består röklukt av?

Vid förbränning bryts de grundläggande kemiska beståndsdelarna i rökmaterialet ner och omformas till nya föreningar. Många av dessa är flyktiga och kan uppfattas som irriterande eller giftiga. Till exempel inkluderar föreningar ofta:

 • Formaldehyd: En starkt luktförande gas som är vanlig i rökgaser och anses vara en irriterande och potentiellt cancerframkallande ämne.
 • Aceton: En lösningsmedelsliknande lukt som produceras i små mängder vid förbränning.
 • Bensen: En annan giftig kemikalie som naturligtvis uppstår vid förbränning av organiska ämnen och är känt för sina cancerframkallande egenskaper.
 • Kolväten: En mängd olika flyktiga kolväten skapas också, många av dem ansvariga för den tjära, feta känslan som röklukt lämnar bakom sig.

Varför är röklukt ett problem?

Hälsan: Långvarig exponering för röklukt har kopplats till en rad hälsoproblem, från mildare irritation i ögon och luftvägar till mer allvarliga tillstånd som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtsjukdomar. 

Komfort och livskvalitet: Starka lukter som röklukt kan signifikant påverka livskvaliteten. Lukten kan uppfattas som påträngande och göra det svårt att njuta av vardagliga aktiviteter eller helt enkelt vila i hemmet.

Bostadsvärde: Röklukt kan ha en direkt påverkan på värdet av en fastighet. Hem och fordon med kvarvarande röklukter är generellt svårare att sälja och kan kräva betydande rabatter eller ytterligare investeringar i renovering för att åtgärda lukten.

Vanliga metoder för att ta bort röklukt

Röklukt är berömd för sin förmåga att stanna kvar länge, penetrera djupt i inredningsmaterial och textilier. Det gör den svår att bli av med helt. Traditionella tillvägagångssätt såsom vädring, intensiv rengöring och spärrfärg har alla sina roller att spela, men ofta visar de sig otillräckliga för djupt sittande lukter. Låt oss utforska dessa metoder i detalj.

Rengöring av ytor

torka bort röklukt

Rengöring är avgörande för att behandla ytor som blivit utsatta för röklukt. Detta innefattar:

Torkning av väggar och tak: Använda rengöringsmedel som är kraftfulla nog att lösa upp de tjär- och nikotinrester som sätter sig efter tobaksrök. Aceton kan användas för att lösa upp klibbiga rester, men bör hanteras med omsorg på grund av dess starka lösningsmedelsegenskaper och potentiella hälsorisker. 

Tvätt av tyger: Gardiner, kuddöverdrag, och andra lätta tyger bör tvättas i maskin med starka tvättmedel. Användning av enzymerbaserade tvättmedel kan hjälpa till att bryta ner och avlägsna luktmolekylerna mer effektivt. 

Rengöring av möbler: Mjuka möbler kan kräva ångrengöring eller en behandling med djuprengörande lösningar för att nå in i fibernas djup där lukten kan sitta kvar.

Spårrmåla

spärrmåla röklukt

För röklukt som absorberats av väggar och tak är en gängse taktik att använda spärrfärg. Spärrfärg är en tjock, ofta oljebaserad färg, som skapar en barriär som förhindrar att tidigare lukter sipprar genom målade ytor.

 • Användning: Efter grundlig tvätt av ytan målas ett eller flera lager av spärrfärgen på. Det är viktigt att se till att ytan är helt ren och torr, annars kan färgen få svårt att binda ordentligt och lukten kan återkomma.
 • Begränsningar: Även om detta kan effektivisera luktborttagningen tillfälligt, är det inte en långvarig lösning. I många fall kan lukter över tid börja sippra ut igen, speciellt om området utsätts för värmeförändringar eller hög luftfuktighet.

Luftrenare mot röklukt

Luftrenare mot röklukt

Luftrenare med HEPA-filter och aktivt kolfilter är mycket effektiva mot röklukt. HEPA-filter tar bort små partiklar, medan aktivt kol absorberar lukt och kemikalier. Placera luftrenaren centralt i rummet och se till att den inte blockeras av möbler eller väggar. För bästa resultat bör luftrenaren användas kontinuerligt tills lukten avtar.

Purify är ett utmärkt val för att bekämpa röklukt. Denna luftrenare använder avancerad teknik som förstör föroreningar som är 1000 gånger mindre än vad HEPA-filter kan hantera. 

Ozonbehandling mot röklukt

När traditionella metoderna för att ta bort röklukt såsom vädring, intensiv rengöring och spärrfärg inte är tillräckligt effektiva, är ozonbehandling ett bra alternativ. Genom att utnyttja ozonteknik tar Ozoneair hand om luktproblem på ett sätt som få andra lösningar kan mäta sig med.

ozonbehandling mot röklukt

Hur fungerar Ozoneair?

Ozoneair ozongenerator genererar ozon (O3), en starkt oxidativ molekyl som har en unik förmåga att sönderdela luktframkallande molekyler. Ozon reagerar kemiskt med dessa molekyler och neutraliserar dem, vilket förvandlar skadliga föreningar till ofarliga ämnen som syre och vatten. Denna process kallas för oxidation och är mycket effektiv för att avlägsna både synliga och osynliga föroreningar.

Varför är Ozoneair så effektiv mot röklukt?

 • Når på djupet: Ozon har en enastående förmåga att penetrera djupt in i alla material där röklukt kan finnas. Oavsett om det är hårda ytor som väggar och tak eller porösa material som tyger och mattor, når Ozoneair överallt. Den unika egenskapen hos ozon att omsluta rökluktsmolekyler gör den effektiv på platser som är svåra att nå genom vanlig rengöring.

 • Omfattande rengöring: Till skillnad från rengöringsmedel och luktabsorberare som ofta bara döljer lukten, tar Ozoneair bort lukten från dess källa. Detta gör Ozoneair till en mer hållbar lösning eftersom det förhindrar återkomsten av lukt snarare än att bara tillfälligt maskera problemet.

 • Flexibel användning: Ozoneair är lika effektivt för användning i hem, bilar, och arbetsplatser. Den kan enkelt justera produkten för att behandla små till mycket stora utrymmen beroende på behov.

 • Säkert: Ozonbehandlingen är skonsam nog att användas på de flesta ytor och material utan att orsaka skador. Det är särskilt användbart för att sanera textilier, möbler och andra inredningsdetaljer som kan vara särskilt svåra att sanera på annat sätt.

Ta bort röklukt i bil

Röklukt i bilen kan vara en påtaglig olägenhet. Tobaksrök tränger djupt in i bilens säten, mattor och ventilationssystem och lämnar en ihållande och obehaglig doft. Denna lukt kan vara svår att få bort med vanliga rengöringsmetoder, eftersom rökluktmolekylerna fastnar i de porösa materialen och kan stanna kvar under lång tid i din bil.

röklukt i bil

Traditionella metoder för att ta bort röklukt i bil

Många försöker bli av med röklukt genom att vädra bilen, använda luftfräschare eller rengöra ytor med vanliga rengöringsmedel. Dessa metoder kan hjälpa tillfälligt, men de är ofta inte tillräckligt effektiva för att helt eliminera lukten. Luftfräschare maskerar bara lukten, och traditionella rengöringsmedel kan inte nå de djupt liggande rökluktmolekylerna i bilen.

Ozonbehandla röklukt i bil

För att verkligen eliminera röklukt från bilen krävs mer avancerade metoder. En populär och effektiv metod är ozonbehandling. Ozonbehandling fungerar genom att generera ozon (O3), en molekyl som kan bryta ner och neutralisera de luktbärande ämnena. Denna behandling kan nå alla hörn och trånga utrymmen i bilen, vilket gör den mycket effektiv för att ta bort röklukt. Ozon kan också tränga in i ventilationssystemet där röklukt ofta dras in och fastnar som en beläggning, något som är omöjligt att rengöra med andra metoder. Genom att köra återcirkulation under behandlingen kommer ozonet åt dessa kanaler och luftfiltret, vilket säkerställer en fullständig rengöring.

Steg för att ta bort röklukt från bilen

 1. Rengör ytorna grundligt: Börja med att dammsuga och torka av alla ytor i bilen för att ta bort synlig smuts och damm.
 2. Tvätta textilier: Tvätta säten, mattor och andra textilier med ett rengöringsmedel som är utformat för att bryta ner organiska ämnen.
 3. Använd ozonbehandling: Placera en ozongenerator i bilen och låt den verka enligt tillverkarens instruktioner. Detta steg är avgörande för att nå och eliminera de djupt liggande rökluktmolekylerna.
 4. Kör återcirkulation: Under ozonbehandlingen, sätt bilens ventilationssystem på återcirkulation för att säkerställa att ozonet når in i alla ventilationskanaler och luftfiltret.
 5. Vädra bilen: Efter ozonbehandlingen, vädra bilen ordentligt för att avlägsna eventuella kvarvarande ozonrester och fräscha upp luften.

Vanliga frågor om röklukt

Du kan ta bort röklukt från lägenheter, villor, bilar och båtar med ett gott resultat. Det som krävs är att utrymmet går att stänga igen och att maskinen kan verka ostört under behandlingen.

Luftrenare mot röklukt, är särskilt effektiva om de är utrustad med Oxyplasma-teknik som exempelvis Purify luftrenare. Då fånga upp luftrenaren upp små partiklar som rökrester.

Även den mest inrökta lägenheten blir helt fritt från nikotinlukt med en ozonbehandling. Oavsett om du haft en rökande hyresgäst i din lägenhet eller kanske själv är rökare så får du bort all cigarettlukt.

Ja, Ozoneair är effektiv mot möbler, kläder och andra textilier som är drabbade av röklukt. Följ bara instruktionerna på maskinen för bästa resultat och en fräsch inomhusmiljö. 

Är det ett utrymme som någon har rökt i under en längre tid kan det behövas fler ozonbehandlingar innan all röklukt försvinner. Ska du måla om väggar eller byta tapet rekommenderar vi att du kör en ozonbehandling innan du målar nytt för att inte stänga inne röklukten.

Att måla om med så kallad spärrfärg är ett vanligt sätt att bli av med röklukt. Dock är det inte säkert att det är ett långvarigt resultat, många gånger sipprar lukten igenom ett tag efter ommålningen. Ozonbehandling är med andra ord en bättre lösning, och även något som vi rekommenderar att göra även innan en ommålning.

Röklukt sätter sig som en hinna på allt som finns i utrymmet där någon har rökt. Ozon angriper denna hinna och eliminerar röklukten. Ett bra tips är att torka av alla ytor innan man genomför en ozonbehandling.

Om du behöver ta bort röklukt från hus, lägenhet eller bil så är ozonbehandling den bästa metoden. Med vår Ozoneair Clean tar du bort lukten effekttivt inom ett par timmar.

 
 
 
Produkter