Så fungerar en ozonbehandling

 Ozoneair är en unik produkt som omvandlar luftens syre till ozon, så kallat aktivt syre, som luktsanerar väldigt effektivt. Dåliga lukter neutraliseras liksom mögelsporer, bakterier, allergener och andra skadliga mikroorganismer i det utrymmet som behandlats. Ozonbehandlingen är snabb och effektiv.

Ozonbehandling med ozon

Du startar ozonbehandlingen med ett knapptryck och varje del av utrymmet fylls av ozon. Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer (O3) 

Ozonpartiklar

Ozon når alla lukter i utrymmet – både i luften och där lukter som fått fäste på ytor som väggar, golv och inredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

Alla lukter försvinner i en snabb reaktion. Ozon attackerar och neutraliserar de ämnen som orsakar dålig lukt så att de blir helt luktfria.

Luftrenare med ozon

Allt ozon omvandlas till vanligt syre. Två timmar efter avslutad behandling är ozonet borta och luften i det sanerade utrymmet doftar friskt.

Ozonbehandling med ozon

Du startar Ozoneair med ett knapptryck och varje del av utrymmet fylls av ozon. Ozonmolekylerna, O3, består av tre syreatomer

Ozonpartiklar

Ozon når alla lukter i utrymmet – både i luften och lukter som fått fäste på ytor på matrial som väggar, golv och inredning.

Ozonbehandling med ozongenerator

Alla lukter försvinner i en snabb reaktion. Ozon attackerar och neutraliserar de ämnen som orsakar dålig lukt så att de blir helt luktfria.

Luftrenare med ozon

Allt ozon omvandlas till vanligt syre. Två timmar efter avslutad behandling är ozonet borta och luften i det sanerade utrymmet doftar friskt.

Ozon – en naturlig superkraft

Ozon renar i naturen

Du har säkert känt hur frisk och klar luften är efter ett åskoväder, då är nämligen halterna av ozon extra höga i luften. Ozon bildas i starka elektriska urladdningar från åska genom att syremolekyler splittras och binder ihop sig med varandra. Du kan också känna en liknande fräsch och ren doft i en barrskog, där  bildas ozon genom fotokemiska reaktioner.
Ozon är en svagt ljusblå gas med en karaktäristisk skarp doft. Ozon kallas också ”aktivt syre”, dess molekyl består av tre syreatomer. Den är starkt oxiderande och sanerar därför oerhört effektivt. Naturligt finns ozon på hög höjd i vår stratosfär, 25-35 kilometer från jordytan. Gasen är livsviktig för allt liv på jorden eftersom den absorberar UV-strålning. Marknära ozon kan bildas då solljus möter bilavgaser, något som är skadligt för växter och djur.

Vad är ozon?

Så används ozon

Ozon är ett effektivt oxidationsmedel som bara överträffas av ett fåtal andra substanser på jorden. Därför används ozon för att rena vatten och luktsanera till exempel ett hem som rökskadats.

Över 30.000 sålda

14 dagars öppet köp

5 års garanti

Ozonbehandling

Ozoneair är en användarvänlig produkt som enkelt kan användas för ozonbehandling.
Den är helautomatisk, du behöver bara starta den och låta dess renande kraft verka medan du ägnar dig åt annat.

Anslut ozongeneratorn

Anslut Ozoneair till ett vanligt vägguttag

Vrid om ozongeneratorn

Vrid vredet för att ställa in utrymmets kvadratmeter

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Lämplig behandlingstid visas på skärmen

Starta ozonbehandlingen

Tryck på start för att starta behandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tillbaka 2 timmar efter avslutad ozonbehandling

Anslut ozongeneratorn

Anslut produkten till ett vanligt vägguttag

Vrid om ozongeneratorn

Vrid vredet för att ställa in utrymmet storlek

lämplig ozonbehandling med ozon på skärm

Lämplig behandlingstid visas på skärmen

Starta ozonbehandlingen

Tryck på start

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Lämna utrymmet under ozonbehandlingen

Ozonet borta 2 timmar efter ozonbehandlingen

Kom tillbaka 2 timmar efter avslutad ozonbehandling

Allt du behöver veta om ozonbehandling

Innan du startar din ozonbehandling med Ozoneair bör du göra några förberedelser:

  • Öppna skåp, garderober, lådor och luckor så att ozonet kan komma åt ordentligt på alla ytor och i alla utrymmen.
  • Häng gärna kläder på en klädställning mitt i rummet så att de kan fräschas upp optimalt av ozonet.
  • Täpp för frånluftsventiler i utrymmet som ska behandlas, så att utrymmet är lufttätt.
  • Avlägsna djur och växter från utrymmet.
  • Täta eller tejpa för dörr- och fönsterspringor. Avgränsa med byggplast om dörr saknas eller mellan våningsplan.

Se utrymmen du kan rengöra med ozon.

Det viktigaste under ozonbehandlingen är att låta ozonet arbeta i ett så slutet utrymme som möjligt. Öppna inga dörrar eller fönster och gå inte in utrymmet under behandlingen. Varken människor eller djur ska beträda utrymmet, då det är hälsovådligt att andas in ozon som är en starkt oxiderande gas. Var också uppmärksam på den karaktäristiska  skarpa doften av ozon om du befinner dig i ett närliggande rum. Det kan betyda att ozon av någon anledning läcker ut från det slutna utrymmet. Vid överexponering av ozon börjar det att reta och sticka i hals och näsa.

När ozonbehandlingen är färdig stänger den av sig automatiskt, vänta sedan i minst två timmar efter en avslutad ozonbehandling med ozon innan du går in i utrymmet igen. Då har ozonmolekylerna (O3) sönderfallit till vanligt syre (O2). I vissa fall kan en svag doft av ozon finnas kvar men denna lukt kommer att avta. Vädra gärna utrymmet.

Syror och illaluktande ämnen

En ozonbehandling  ska inte pågå för länge. Därför arbetar Ozoneairs i intervaller, vilket är unikt. Vid för långa intervaller finns en risk att ozonet reagerar ytterligare en gång med de restprodukter som bildats vid första reaktionen. Vid den andra reaktionen kan syror och vissa illaluktande ämnen bildas.

Ozoneair arbetar i oscillerande intervaller vilket innebär att intensiteten varieras när den sprider ut ozon. Tekniken är speciellt utvecklad för att undvika att ozonet reagerar med restprodukter.

Skadat material

Även om ozonbehandlingen utförs i korrekta intervaller så får den totala behandlingstiden inte vara för lång i förhållande till effekten. Koncentrationen av ozon kan då bli för hög vilket kan medföra risk för skador på gummi, plaster och elektronik.

Ozoneairs unika teknik innebär att den automatiskt optimerar behandlingstiden och effekten utifrån det utrymme som behandlas, detta för att eliminera risken för skador på material. Ozoneair har testkörts i hundratals timmar för att säkra att den inte kan skada något material i ditt hem. Viktigt att följa anvisningarna i produktmanualen.

En ozonbehandling med ozon tar 1-12 timmar beroende på storleken av utrymmet som behandlas. Viktigt att inte överskrida rekommenderad behandlingstid. 

I vissa fall kan man behöva upprepa behandlingen. Det kan bero på att de oönskade lukterna sitter väldigt djupt alternativt att ozonet av någon orsak inte har kommit åt överallt. När man gör en upprepad behandling kan man minska på behandlingstiden något.