Sorptionsavfuktare för krypgrund

Våra sorptionsavfuktare är byggda för att hantera de unika utmaningar som krypgrunder står inför, såsom hög luftfuktighet, mögeltillväxt och dålig luftcirkulation.

Våra sorptinosavfuktare för krypgrund

Upptäck våra tre kraftfulla modeller av sorptionsavfuktare, speciellt designade för att hantera fuktproblem i krypgrunder. Varje avfuktare kombinerar effektiv avfuktning med avancerad luftreningsteknologi, vilket säkerställer en optimal miljö i din krypgrund som skyddar ditt hem från fuktrelaterade skador.

Guard Base

12 990 kr

Grundläggande avfuktning och luftrening med effektiv OxyPlasma®-teknologi.

Avfukning

Upp till 19 l/dygn

OxyPlasma®-luftrening

Ja

AI-optimerad drift

Nej

Mögelprogram

Nej

Styrpanel

Nej

Installationskit

Nej

sorptionsavfuktare guard

Guard Plus

15 990 kr

Innehåller AI-optimerad drift, mögelprogram och styrpanel för bättre kontroll.

Avfukning

Upp till 19 l/dygn

OxyPlasma®-luftrening

Ja

AI-optimerad drift

Ja

Mögelprogram

Ja

Styrpanel

Ja

Installationskit

Nej

sorptionsavfuktare guard

Guard Pro

18 990 kr

Alla funktioner från Plus samt ett installationskit för enkel och snabb installation.

Avfuktning

Upp till 19 l/dygn

OxyPlasma®-luftrening

Ja

AI-optimerad drift

Ja

Mögelprogram

Ja

Styrpanel

Ja

Installationskit

Ja

Guide till sorptionsavfuktare för krypgrund

Fukt- och vattenskador är några av de mest utbredda problemen för husägare. Luft innehåller alltid en viss mängd fukt i form av ånga, som inte syns förrän den kondenserar till små vattendroppar på ytor som metall eller glas. Även om fukt i sig är ofarligt, kan det i kombination med organiska material i krypgrunden orsaka mögel, svamp och obehagliga lukter.

Så många som 40 % av alla krypgrunder kan vara drabbade av förhöjda fuktnivåer, vilket gör det viktigt att hitta en effektiv lösning för att hantera fukten. För att effektivt hantera dessa problem är en sorptionsavfuktare ett utmärkt val.

Hur uppstår fukt i krypgrund?

Fuktproblem i krypgrunden kan ha flera orsaker. Här är den vanligaste orsakerna.

 • Kondensation av utomhusluft: När varm utomhusluft strömmar in i den svala krypgrunden genom ventiler eller sprickor, kyls luften ner och den relativa luftfuktigheten ökar. Detta kan leda till kondensbildning och vattendroppar som hänger i undertaket.
 • Avdunstning från markytan: Fukt kan avdunsta från markytan i krypgrunden och bidra till ökad luftfuktighet.
 • Genomträngning från omgivningen: Fukt kan tränga in genom grundmuren och otätheter i konstruktionen.
 • Inträngande vatten: Vatten från marken runt krypgrunden kan tränga in genom grundmuren.

Viktiga fuktnivåer i krypgrund

Att förstå och övervaka fuktnivåerna i krypgrunden är avgörande för att förhindra mögeltillväxt och andra fuktrelaterade problem. Här är en guide till vad olika fuktnivåer innebär:

<60% Relativ Luftfuktighet (RF):

Vid denna nivå är krypgrunden säker från mögel och andra fuktrelaterade problem. De flesta material förblir torra, och risken för mögeltillväxt är minimal. Det är den ideala nivån för att hålla din krypgrund och ditt hem säkert.

 • Säker nivå för att förhindra mögeltillväxt.
 • Material i krypgrunden förblir torra.
 • Minimal risk för fuktrelaterade problem.

60-70% Relativ Luftfuktighet (RF):

När luftfuktigheten når mellan 60% och 70% börjar risken för mögeltillväxt att öka. Vid dessa nivåer kan vissa mögeltyper börja växa, särskilt om den höga luftfuktigheten varar under längre perioder. Det är viktigt att övervaka och kontrollera fuktnivåerna noggrant vid dessa värden.

 • Ökad risk för mögeltillväxt.
 • Långvariga höga fuktnivåer kan skada material.
 • Kräver noggrann övervakning och kontroll.

>70% Relativ Luftfuktighet (RF):

När luftfuktigheten överstiger 70% blir krypgrunden en idealisk miljö för mögeltillväxt. De flesta mögelarter trivs och sprider sig snabbt under dessa förhållanden. Hög luftfuktighet kan också leda till att trä och andra organiska material börjar ruttna, vilket försvagar konstruktionen och leder till potentiellt kostsamma reparationer.

 • Idealisk miljö för snabb mögeltillväxt.
 • Kan orsaka röta i trä och andra organiska material.
 • Hög risk för strukturella skador och hälsoproblem.

Effekterna av höga fuktnivåer i krypgrunden

Höga fuktnivåer i krypgrunden kan leda till en rad allvarliga problem som påverkar både byggnadens struktur och inomhusmiljön. Här är några av de mest betydande effekterna:

Mögeltillväxt:
Vid fuktnivåer över 70% RF börjar mögelsporer som finns naturligt i luften att växa på ytor som trä, isolering och betong. Detta kan leda till omfattande skador och dyra reparationer.

Lukter:
När fuktigheten stiger över 70% RF, kan den fuktiga miljön orsaka obehagliga lukter som sprider sig från krypgrunden till resten av huset. Lukterna kommer från mögel och bakterier som frodas i fukten.

Hälsorisker:
Hög luftfuktighet och mögeltillväxt kan leda till hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägssjukdomar. Mögel producerar allergener och toxiner som kan påverka inomhusluftens kvalitet och orsaka hälsobesvär för de boende.

Strukturella skador:
Förhöjda fuktnivåer kan orsaka att trä och andra byggmaterial börjar ruttna och försvagas. Detta kan leda till strukturella skador som kräver omfattande reparationer.

Installera sorptionsavfuktare i krypgrund

Att installera och använda en sorptionsavfuktare i krypgrunden är en effektiv metod för att kontrollera fukt och förbättra luftkvaliteten. Följande guide ger en detaljerad beskrivning av förberedelser, installation och konfiguration av en sorptionsavfuktare i krypgrunden.

Förberedelse av krypgrunden

För att säkerställa att din sorptionsavfuktare fungerar optimalt och att din krypgrund förblir torr och fri från fuktproblem, är det viktigt att förbereda krypgrunden noggrant innan installationen.

 • Ta bort organiskt material:
  • Börja med att rensa bort allt organiskt material från krypgrunden, såsom löv, träbitar och annat skräp. Organiskt material kan hålla fukt och bli grogrund för mögel och skadedjur.
 • Städa upp skräp:
  • Plocka upp allt löst skräp och smuts. Detta inkluderar gamla byggmaterial, trasiga rördelar och annat som kan ha hamnat i krypgrunden. En ren yta underlättar installationen och förbättrar luftflödet.
ta bort avfall krypgrund

Välj placering av sorptionsavfuktaren

Placeringen av sorptionsavfuktaren i krypgrunden är avgörande för dess effektivitet och förmåga att hålla området torrt och fritt från fukt. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa optimal placering:

 • Central placering:
  • Placera sorptionsavfuktaren så nära mitten av krypgrunden som möjligt. Detta bidrar till en jämn luftcirkulation genom hela utrymmet, vilket hjälper avfuktaren att effektivt avlägsna fukt från alla delar av krypgrunden.
 • Bra luftflöde:
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avfuktaren för att möjliggöra bra luftflöde. En fri yta runt enheten hjälper den att dra in och cirkulera luften effektivt, vilket förbättrar dess avfuktningsprestanda.
placering av avfuktare i krypgrund

Installera våtluftsslangen

Ett effektivt dräneringssystem är nödvändigt för att leda bort den fukt som avfuktaren samlar upp och blåser ut som våt luft. Den våta luften omvandlas till vatten som leds ut ur krypgrunden genom en dräneringsslang. Följ dessa steg för att installera ett dräneringssystem korrekt:

 • Borra hål för dräneringsslang:
  • Välj en borr av lämplig storlek för att skapa ett hål som passar dräneringsslangen. Hålet ska vara stort nog för att slangen ska kunna passera igenom men inte så stort att insekter och andra skadedjur kan ta sig in.
 • Borr hål genom syllens kant:
  • Borra ett hål genom syllens kant, den nedre delen av husets stomme, där du planerar att leda ut dräneringsslangen. Var noga med att placera hålet på en plats som tillåter en lätt nedåtgående vinkel på slangen för att säkerställa ett bra vattenflöde ut ur krypgrunden.
borra hål i syll
 • Anslut monteringspanelen:
  • Använd den medföljande metallpanelen för att skapa en tät och säker anslutning för dräneringsslangen. Panelen monteras från utsidan av huset och fästs i den borrade öppningen.
 • Fäst dräneringsslangen:
  • Efter att panelen är monterad, anslut dräneringsslangen från insidan av krypgrunden. Skjut slangen genom hålet i metallpanelen och fäst den ordentligt. Metallpanelen hjälper till att skydda öppningen och förhindrar att insekter och andra skadedjur tar sig in.
fäst dräneringsslangen

Installera frånluftsslangen

För att säkerställa optimal luftcirkulation i krypgrunden är det viktigt att installera frånluftsslangen korrekt. Den renade, avfuktade luften ska ledas ut genom slangen för att säkerställa att den inte återcirkulerar direkt tillbaka till avfuktaren. Följ dessa steg för att installera frånluftsslangen:

 • Placering av slangen:

  • Dra frånluftsslangen till ett hörn av krypgrunden som ligger på motsatt sida från där avfuktaren är placerad. Detta säkerställer att det blir en god cirkulation mellan inluften och den renade utluften, vilket förbättrar avfuktarens effektivitet.
 • Anslutning av slangen:

  • Anslut frånluftsslangen till avfuktarens utgång. Se till att slangen är ordentligt fastsatt och tät för att förhindra läckage av luft.
installera frånluftsslangen

Frågor om sorptionsavfuktare för krypgrund

Placera avfuktaren centralt i krypgrunden för att säkerställa jämn fuktborttagning. Anslut ventilationsrör för tilluft (för att suga in förorenad luft), våtluft (för att leda ut fuktig luft) och frånluft (för att blåsa ut den torra luften). Anslut enheten till ett jordat eluttag och starta den.

Ja, med rätt verktyg och instruktioner kan du själv installera en sorptionsavfuktare. Våra modeller levereras med en detaljerad installationsguide för att underlätta processen.

Ja, sorptionsavfuktare är flexibla och kan användas i olika miljöer som källare, garage, husbilar och båtar, där fukt är ett problem.

 

Genom att hålla fuktnivåerna låga förhindrar sorptionsavfuktaren tillväxten av mögel och skadliga bakterier, vilket skyddar ditt hem från strukturella skador.

 
 
 

En torr krypgrund förhindrar mögeltillväxt, strukturella skador och dålig inomhusluftkvalitet. Förhöjda fuktnivåer kan leda till kostsamma reparationer och hälsoproblem för de boende.

Ja, en sorptionsavfuktare med inbyggd luftreningsteknologi, som OxyPlasma®, kan effektivt eliminera dåliga lukter orsakade av mögel och bakterier i krypgrunden.

 

Hög luftfuktighet kan leda till mögeltillväxt, röta i trä och andra byggmaterial, samt spridning av skadliga sporer och lukter till resten av huset. Det kan också locka till sig skadedjur.

 

Produkter