0

Oxyplasma®: Framtidens luftrening är här

Oxyplasma® är genombrottet som rengör på molekylär nivå utan traditionella filter.

Nästa generations luftrenare

Se hur Ozoneair Purify™ utmanar vanliga luftrenare på ett nytt och innovativt sätt med hjälp av dess revolutionerande Oxyplasma® teknik

Oxyplasma® - avancerad teknik för mikroskopisk luftrening

Vad gör Ozoneair Purify™ så effektivt? Det är vår unika Oxyplasma® teknologi. Denna unika metod riktar in sig på små partiklar och eliminerar gaser som är 1000 gånger mindre än vad vanliga HEPA-filter kan fånga. Denna banbrytande teknik utgör kärnan i Ozoneair Purify™ enastående luftreningsprestanda.

Upptäck hur Oxyplasma® fungerar

Purify skiljer sig från traditionella luftrenare genom att använda den unika Oxyplasma®-tekniken, vilket innebär en revolutionerande approach till luftrening i tre avgörande steg:

Generering av Oxyplasma®

I enhetens kammare skapas Oxyplasma® genom avancerad plasmaladdning som joniserar syre och kväve för att attackera föroreningar.

Katalytisk neutralisering

De aktiverade jonerna fungerar som katalysatorer som bryter ner och omvandlar föroreningar till ämnen som koldioxid och vatten.

Rumsomfattande rening

Oxyplasma® släpps ut från enheten och sprids jämnt genom rummet, når svårtillgängliga ytor och renar effektivt utan att luften måste cirkulera genom enheten.

Från HEPA till Oxyplasma®: En reningsrevolution

Vanliga luftrenare förlitar sig på HEPA-filter för att fånga partiklar, en metod som har sina begränsningar och nackdelar, såsom hög ljudnivå och oförmågan att hantera kemiska gaser. Oxyplasma®-teknologin representerar en betydande utveckling genom att vara nästintill ljudlös och faktiskt förstöra gaser och kemiska föroreningar.

HEPA filter

hepa filter

Begränsad filtrering

Luftrenare med HEPA-filter fångar i huvudsak upp större partiklar.

 

Passiv rening

Kräver att luften passerar genom luftrenaren för rening

Hörbar drift

Ofta högljudda under drift.

Energitjuv

Hög energiåtgång

Gasgenomsläpp

Släpper igenom kemiska gaser och lukter

Oxyplasma®

oxyplasma

Förstör föroreningar

Förstör ultrafina gaser och lukter ner till 0.001 mikrometer

Aktiv rening

Aktiv rening utan att luften behöver passera igenom luftrenaren

Som en viskning

Nästintill ljudlös.

 

Energisnål

Låg energiåtgång

Gasneutralisering

Neutraliserar kemiska gaser och lukter

Testvinnande reningsteknik

Villalivet tog sig an utmaningen att jämföra de sju bäst säljande luftrenarna på marknaden och Ozoneair Purify utsågs till den obestridda vinnaren tack vare sin Oxyplasma®-teknik.

Vetenskapligt validerad
rening med Oxyplasma®

Oxyplasma®-teknologin har genomgått rigorösa tester i laboratoriemiljö för att validera dess effektivitet. Studier visar att denna teknologi förstör upp till 99,9% av luftburna bakterier och virus, samt 98% av kemiska föroreningar och VOC:er (flyktiga organiska föreningar).

VIRUS
0 %
BAKTERIER
0 %
ALLERGENER
0 %
MÖGELSPORER
0 %

Vanliga frågor om Oxyplasma®

Allt du behöver veta om vår revolutionerande luftreningsmetod.

Oxyplasma® är en avancerad luftreningsmetod som använder plasmaentladning för att skapa reaktiva syre- och kvävejoner. Dessa joner neutraliserar effektivt luftburna föroreningar på molekylär nivå, vilket skiljer den från traditionella luftreningsmetoder.

Oxyplasma® är särskilt effektivt mot ett brett spektrum av föroreningar inklusive virus, bakterier, mögelsporer, allergener, och kemiska ångor som VOCs (flyktiga organiska föreningar).

Ja, Oxyplasma® tekniken är designad för att vara säker för användning i bostadsmiljöer. Systemet är inneslutet och de joner som genereras bryts ner till ofarliga ämnen, vilket garanterar en säker luftreningsprocess.

Till skillnad från HEPA-filter som fångar partiklar, förstör OxyPlasma® aktivt föroreningar genom kemisk nedbrytning. Detta gör det effektivare mot mikroskopiska partiklar och gaser som traditionella filter inte kan hantera.

Användning av OxyPlasma® erbjuder flera fördelar, inklusive överlägsen eliminering av mikroskopiska föroreningar, lägre energianvändning jämfört med traditionella luftrenare, samt minskad bullernivå.

Lamporna i Oxyplasma®-utrustade luftrenare bör bytas efter ett års drift för att garantera optimal effektivitet. Utöver det är enheten helt underhållsfri.

Nej, även om Oxyplasma®-processen genererar ozon som en del av joniseringen, förstörs allt ozon effektivt inuti enheten av dess katalysator. Det säkerställer att inget ozon släpps ut i miljön.

Ozoneair Purify levereras med en "ren luft-garanti"

Om du inte är nöjd med hur Ozoneair Purify förbättrar luftkvaliteten i ditt hem, kan du enkelt returnera den inom 30 dagar för full återbetalning. Prova den utan risk idag.

Sluta oroa dig för dålig inomhusluft - köp Ozoneair Purify
0
Produkter
0
0
0