Avfuktare för garaget

Avfuktare för garaget

Det är aldrig en skön känsla att komma in i ett fuktigt och råkallt garage. Kanske har du försökt att komma till rätta med den höga luftfuktigheten genom att höja värmen, och upptäckt att det inte hjälper?

När vi får in stora mängder fukt i våra garage under en längre tid, finns det ett smartare sätt att komma till rätta med problemet; installera en avfuktare.

Varför blir garaget kallt och fuktigt?

Fukt uppkommer när varm luft möter kalla ytor. Den varma luften släpper sina vattenmolekyler när luften kyls ned och därmed uppstår kondens. Med tiden blir luftfuktigheten så pass hög att det börjar växa mögel både i utrymmet och på sakerna du har där. Har du riktig otur uppstår rötskador på byggnadens material. I värsta fall kan det gå så långt att du behöver riva hela byggnaden.

Våra garage är byggda direkt på marken och har inte sällan en carport som sluter varierande tätt. Många gånger är våra garage fönsterlösa och själva utrymmet ligger därför ofta i totalt mörker. Det här gör att vi får en inomhusmiljö i våra garage som är sval, i stort sett året runt.

Under sommaren smiter varm luft in i garaget och kyls ned på det kalla innanmätet. Fuktproblemen börjar i samma stund att breda ut sig i ditt garage.

Farorna med ett fuktigt garage

De största farorna med ett fuktigt garage är mögel och korrosion, både i själva garaget och på din bil. Möglet kan sätta sig på i stort sett alla material och kräver inte speciellt mycket fukt för att få fäste. Mögel släpper ifrån sig giftiga gaser som påverka vår hälsa negativt. Mögel har också förmågan att sprida sig på allt från textiler till hårda metallytor. Inte sällan sprider mögel en unken och rutten lukt.

Korrosion och rost börjar uppträda på metaller när den relativa luftfuktigheten (Rh), överstiger 60%. Du märker det först på att kromdetaljerna på din bil får små rostfläckar. Med tiden kan rosten bita sig fast i både kaross och underrede.

Ett fuktigt garage kan med andra ord slita på din bil på flera plan. Utvändigt genom rost och korrosion – invändigt genom mögeltillväxt. Det är ingen underdrift att säga att ett fuktigt garage med dålig ventilation, är en sämre plats för bilen än att ha den stående utomhus.

Många gånger har vi kanske också andra prylar i vårt garage som vi vill hålla torra och mögelfria. Ett alltför fuktigt garage är en riktigt dålig plats att förvara saker i.

Avfuktare för garage

När du ska välja en avfuktare för garaget måste du utgå utifrån garagets förutsättningar.

Om du har ett uppvärmt garage med en innertemperatur på över +15° C så ska du helt klart titta på en kondensavfuktare.

Kondensavfuktare kallas även kylavfuktare. De är enkla och pålitliga avfuktare, men fungerar bäst vid temperatur över +15° C. Numera finns det även modeller som klarar av att arbeta vid så pass låga temperaturer som +2-3° C.

Tekniken går ut på att avfuktaren suger in fuktig luft via en fläkt. Därefter kyls luften ner med hjälp av kylslingor, vilket får luften att kondenseras och bli till vatten. Vattnet tömmer du sedan ur maskinen via ett kärl eller leder direkt ner i golvbrunnen med en ditkopplad slang.

Har du i stället ett kallställt garage så finns det lite andra tekniker som kanske fungerar bättre.

Sorptionsavfuktare, har funnits sedan 1940-talet och är från början en svensk uppfinning som togs fram för att hålla båtar torra. Det är alltså en rätt kraftfull teknik som har förmågan att samla in stora mängder fukt, även vid minusgrader.

Tekniken går ut på att avfuktaren drar in den varma fuktiga luften med hjälp av en kraftfull fläkt. Väl inne i avfuktaren samlas fukten upp av en rotor, som har behandlats med ett fuktabsorberande material. Avfuktaren blåser sedan het luft genom rotorn och fukten förångas och leds ut från utrymmet.

Om du har fått ett översvämmat garage eller har haft en stor vattenskada, så ska du definitivt använda dig av en sorptionsavfuktare.

Termisk avfuktare är en relativt ny teknik som kommit på senare år. I praktiken använder den naturlagarna för att göra garaget fuktfritt. Avfuktaren använder enbart värme för att långsamt värma upp luften i garaget. Det här får den fuktiga luften att börja expandera, vilket i sin tur framkallar en termisk rörelse där den fuktiga luften trycks ut via ventilationen.

Termisk avfuktare har fördelen i att den är billig i drift. De kan dock kräva en del arbete vid installation och det är viktigt att allt utförs fackmannamässigt. Felinstallerad kan en termisk avfuktare både orsaka bränder och förvärra fuktproblemen.

Fuktigt garage - fuktskadad bil

Vi ställer in bilen i garaget för att skydda den mot väder och vind, men många gånger missar vi att hålla koll på hur klimatet inne i själva garaget ser ut. Om du märker att bilen ofta är fuktig efter en tid i garaget, då är det dags att se över garageutrymmets fuktnivåer.

Med hjälp av en hygrometer kan du mäta den relativa luftfuktigheten (Rh). För att ett utrymme ska anses vara så pass torrt att det inte finns risk för mögel eller andra fuktskador, så ska den relativa luftfuktigheten ligga under 60% i ett garage.

Om du har haft en vattenskada i garaget kan du även använda en fuktkvotsmätare direkt på garagets stommar och väggar. Mätaren hjälper dig att se om materialet är fuktskadat och behöver bytas ut. De flesta trämaterial bör ha ett fuktvärde under 16% för att anses friska.

Ett fuktig garage är också rena himmelriket för en del otrevliga kryp vi helst vill slippa. Hit hör t.ex. kvalster, silverfiskar och råttor, som alla trivs i mörka, fuktiga miljöer. 

Ett torrt och friskt garage ger bilen och prylarna längre livslängd, samtidigt som du får en miljö som är torr och trygg att vistas i.    

Menu