0

Avfuktare för källaren

De flesta av oss med källare i våra hus, vet att källaren ofta är fuktigare än resten av huset. Ibland kan fuktnivåerna i en källare bli så pass höga att det uppstår problem och hälsofaror för både huset och de som bor där.

Avfuktare och fuktproblem i källare

Anledningarna till fuktproblem i våra hem är flera. Främst uppkommer fukt när varm luft möter kall, så när varm luft från ovanvåningen möter källarens kalla luft, bildas fukt i källaren.  Andra orsaker är dålig dränering runt huset eller att fukt tränger sig in när marken runt huset värms upp eller kyls ned, under sommar och höst. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om fuktrisker för källare.

När våra källarutrymmen blir fuktiga påverkas resten av huset. För hög luftfuktighet leder till rötskador och andra problem som snabbt eskalerar. En alltför hög luftfuktighet skapar också en förutsättningar för objudna gäster som trivs i fuktiga miljöer; kvalster, silverfiskar och inte minst mögel.

Ett annat vanligt förekommande problem med fuktiga källare är att utrymmet kan börja lukta unket. Lukten kan också sätta sig i kläder och textiler och orsaka obehag för både dig och din omgivning.

När behöver jag en avfuktare i källaren?

Generellt är det alltid bra att ha en avfuktare i källaren, framför allt om källaren är helt under mark. Det är svårt att bygga en källare som inte kommer påverkas av fuktproblem på ett eller annat sätt.  Ett bra sätt att få koll på just din källare är att mäta luftfuktigheten i utrymmet med en så kallad hygrometer.

Utför mätningen under flera dagar och under olika väderförutsättningar, så du får koll på hur just din källare påverkas vid varma eller regniga dagar.

Ett mätvärde under och runt 50% är bra, men om det överstiger 50% så kan du ha en problematisk fuktmiljö. Värden över 75% är en tydlig indikation på att du har stora fuktproblem som behöver åtgärdas omgående.

Vilken typ av avfuktare är bäst i källaren?

Vilken typ av avfuktare du ska välja för din källare beror lite på källarens förutsättningar och hur omfattande fukten är. Omfattningen avgör till exempel hur pass stor kapacitet avfuktaren behöver, det vill säga hur pass mycket fukt (vatten) den kan samla in per dygn.

Andra saker att titta på är hur hög ljudnivå avfuktaren har, detta gäller främst om källaren är ett utrymme där du vistas dagligdags. En del maskiner kan ha en relativt hög ljudnivå och kan lätt uppfattas som störande om du samtidigt tänkt att t.ex. titta på film i samma utrymme.

Det finns även olika tekniker i hur själva avfuktaren fungerar som kommer spela roll i ditt val. En del avfuktare jobbar med att kyla ned luften den samlar in för att dränera luften på fukt, så kallad kondensavfuktare/kylavfuktare. Den här typen av avfuktare lämpar sig bäst i uppvärmda utrymmen, medan an avfuktare som verkar genom absorption, en så kallad sorptionsavfuktare, även fungerar vid låga temperaturer.

Behöver du en lösning som kan rulla sporadiskt eller behöver du en mer permanent lösning, tänkt att rulla kontinuerligt?

Om du t.ex. har en källare med rejäla fuktproblem så kan en sorptionsavfuktare vara det bästa valet,  då den har en större kapacitet att ta hand om allvarliga fuktproblem än en kondensavfuktare.  Om du däremot bara vill hålla nere fuktnivåerna och skapa en torr och uppvärmd källarmiljö, så lär en kondensavfuktare vara tillräckligt.

En annan sak att ta med i planeringen är hur själva dräneringen av det insamlade vattnet ska gå till. orkar du med att tömma tanken manuellt, eller vill du i stället kunna dra en dräneringsslang rätt ner i golvbrunnen? Planera och undersök dina förutsättningar innan du bestämmer dig.

Placera avfuktaren på rätt plats

Själva placeringen av avfuktaren utgör en stor del av hur pass effektivt den kommer kunna göra sitt jobb. Det är inte heller säkert att dina förutsättningar i källaren fungerar med enbart en (1) avfuktare, detta gäller särskilt för källare med flera olika rum. Genom att mäta fuktigheten i källarens olika rum, kan du få en bra uppfattning kring hur många avfuktare du kan behöva.

Generellt bör avfuktaren placeras i det utrymme där luftfuktigheten är som högst och gärna i det största utrymmet, så att du kan dränera en så pass stor volym som möjligt. 

Tvättstuga i källaren

Om du har tvättstugan i källaren så använder du kanske källaren till att torka tvätt. Att torka tvätt inomhus är generellt ett dåligt val, då det bidrar till att höja luftfuktigheten i utrymmet. Det går dock att använda en avfuktare för att torka just tvätt, men det är då viktigt att du tänker till kring placering och förutsättningar.

För att kunna torka tvätt med en avfuktare bör du använda ett separat rum och en dedikerad avfuktare för just torkning av tvätt. Det är också viktigt att utrymmet är uppvärmt och att det finns frånventilation med en bra fläkt. Se också till att du har en avfuktare med tillräcklig kapacitet för att kunna dra fukten ur kläderna.

Så lyckas du med avfuktning av din källare

Om du vill göra en första punktinsats för att åtgärda höga fuktnivåer i din källare så kan du börja med att inspektera väggar och golv. Om du har saker placerade mot väggarna, flytta på dessa så att du får en bra överblick av väggen bakom. Undersök så att du inte redan har så pass stora problem att det finns mörka fuktfläckar på väggen.

  • Torka av väggar och golv med en torr trasa
  • Om det är möjligt, töm utrymmet på prylar så att du får stora öppna ytor i rummet
  • Använd en eller flera avfuktare och ha som mål att få ner luftfuktigheten till runt 50%
  • Avskilj utrymmet när avfuktaren arbetar. Stäng dörrar och fönster
  • Låt avfuktaren vara i gång i minst 3 veckor innan du kontrollmäter luftfuktigheten
  • För att undvika ny fukt – håll temperaturen i källaren till minst +15 °C, men under +30 °C 

Avfuktaren håller både källaren & huset friskare

Att få in fukt i källaren är svårt att undvika helt, men med en bra avfuktare – anpassade efter källarens förutsättningar – kan du hålla nere fuktnivåerna så du slipper skador på ditt hus.

Avfuktaren kommer också se till så att du får en bättre inomhusmiljö, med mindre skadedjur och farliga partiklar som kan påverka dig och din familj negativt. Det bästa av allt är att du kommer uppleva källaren som ett betydligt mer behagligt utrymme att vistas i.

0
Produkter
0
0
0