0

Hur en luftrenare eliminerar virus och bakterier

Luftburna bakterier och virus kan göra oss sjuka, och dessutom förvärra astma- och allergisymtom. Virus och bakterier som är luftburna sprids genom att vi pratar, nyser eller hostar. Små droppar som innehåller virus och bakterier hamnar då i luften som andra sedan andas in. Inandningen av dessa mikroskopiska droppar med bakterier eller virus är det som sprider smittsamma sjukdomar. Exempelvis covid-19, influensa, vinterkräksjuka och förkylningar.

Dropparna med virus kan kvarstå i luften i flera timmar efter en nysning eller hostning. Virus som landar på en yta kan dessutom överleva på ytan i timmar. Genom att placera en luftrenare i rummet så minskar risken för spridning av sjukdomar. Detta eftersom luftrenaren eliminerar luftburna viruspartiklar från luften. Du kan alltså hålla dig frisk längre och undvika sjukdom om du har en luftrenare.

Hur motverkar luftrenaren virus och bakterier?

Många luftrenare förlitar sig på HEPA-filter för att fånga upp virus och bakterier. Viruspartiklarna sugs då in i filtren och stannar kvar där. Problemet är att dessa filter inte kan fånga upp de riktigt små partiklarna. Detta gör att de små, mikroskopiska partiklarna passerar rakt igenom även de finaste HEPA-filtret. Det finns nya studier som visar att de minsta gaserna och partiklarna är mest skadlig för hälsan, vilket innebär att det är extra viktigt att eliminera just dessa från luften.

Vanliga luftrenare kan liknas vid stora dammsugare. De fångar upp större partiklar, som exempelvis väggdamm, från luften i filter. Dessa partiklar utgör inte något hot mot vår hälsa, och är därför inte de partiklar som är viktigast att få bort. Många luftrenare misslyckas alltså med att helt eliminera skadliga partiklar från inomhusluften.

Med Ozoneair Purify kan däremot alla skadliga partiklar elimineras från både ytor och utrymmen i hemmet. Purify använder sig av tekniken Oxyplasma, som är en renande restprodukt bestående av joner, elektroner och laddade partiklar. Denna reningskraft förstör partiklar som är 1000 gånger mindre än de partiklar en vanlig luftrenare kan klara av att förstöra. Purify kan alltså nå och eliminera även de minsta och mest hälsofarliga nanopartiklarna som allergener, bakterier och virus.

Skyddar luftrenare mot covid-19?

Viruspartiklarna för covid-19 viruset liknar många tidigare kända virus. Dessa har man genom tester bevisat att de går att eliminera från luften med hjälp av en luftrenare. Man kan bli smittad av covid-19 trots att man har en luftrenare, dock minskar luftrenaren antalet luftburna virus i det rum där den är placerad. När virusmängden i rummet sjunker så minskar risken för smitta, vilket gör att det är lättare att hålla sig frisk från virusinfektioner om du har en luftrenare.

Välj den bästa luftrenaren för dina behov

Skaffa en pålitlig luftrenare till ditt älsklingsrum – eller hälsosäkra hela hemmet.

Purify 30

4490:-

Börja med rummet där du spenderar mest tid - sovrummet.

Kapacitet:

30 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Purify 60

5990:-

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bäst val för allergiker även i sovrummet.

Kapacitet:

60 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Purify 120

7990:-

Hälsosäkrar hela hemmet på autopilot med vår kraftigast luftrenare.

Kapacitet:

120 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

3

0
Produkter
0
0
0