0

Luftrenare för företag

Vi erbjuder luftrenare för kontor och skolor för er som vill förbättra luftmiljön på arbetsplatsen.

I luften finns mängder av partiklar. En luftrenare gör luften inomhus ren genom att ta bort dessa partiklar. Exempelvis pollen, allergener, damm, virus, bakterier och många andra luftburna partiklar som finns i inomhusluften. Luftrenare kan därmed minska smittspridningen av bakterier och virus samt lindra hälsoproblem som allergier, astma, torra ögon, huvudvärk osv. 

Att vistas i en miljö med en ren och frisk inandningsluft är viktigt för vår hälsa. En luftrenare kan bidra till en långsiktigt bättre hälsa, minskad smittspridning av sjukdomar och en frisk och säker inomhusmiljö. 

På en arbetsplats eller skola vill man självklart att de anställda/eleverna ska må bra och kunna fokusera samt arbeta eller lära sig effektivt. Ett sätt att främja en bra arbets- eller lärmiljö är att ha en frisk och ren luft i lokalerna. Många företag och skolor som använder sig av luftrenare i sina lokaler upplever en lägre sjukfrånvaro av anställda eller elever. Dessutom upplever de en piggare och mer effektiv personal. De som besväras av allergier kan ofta uppleva energilöshet och trötthet, en arbetsplats eller skola som då erbjuder en allergifri miljö kan ge stora fördelar till dessa personer. 

Luftrenare för kontor eller skolor

Vi människor spenderar mycket av vår vakna tid på arbetsplatsen eller i skolan. Därför är kvaliteten av luften som vi andas in i lokalerna mycket viktig för vårt välmående. Både för vårt dagliga välmående och vår hälsa ur ett långsiktigt perspektiv. 

I skolor och på kontor innehåller luften oerhört många luftburna partiklar. Exempel på dessa är pollen, damm, gaser, virus och bakterier. Många arbetsplatser ligger i tätorter nära industrier och trafik. Partiklar från industrierna och trafiken tar sig då in i lokalerna och förorenar luften även inomhus.

Vi människor ger också ifrån oss partiklar som bakterier och virus. Eftersom många människor vistas samtidigt i skolor och på arbetsplatser, blir mängden partiklar stora i dessa miljöer. 

På majoriteten av skolor och kontor används elektronik som skrivare och datorer som också bidrar till en dålig inomhusluft. Detta då de avger hälsofarliga partiklar och gaser. Även stoppade möbler och textilier som mattor, gardiner och våra egna kläder avger massor av luftburna partiklar. En luftrenare kan eliminera alla dessa partiklar från luften. 

Luftrenare och ventilation

En luftrenare kompletterar ventilationen i lokalerna på ett kontor eller skola. Ventilationen i fastigheter tar in ny och syrerik luft till lokalen och suger ut gammal luft. Luften som ventilationen tar in i utrymmet innehåller dock ofta partiklar som pollen, avgaser och bakterier. Detta innebär att ännu fler luftburna partiklar och virus exponeras för människorna som vistas i lokalerna och verksamheten som bedrivs. 

Ventilationen kan alltså inte ta bort de luftburna partiklarna. Det kan därför vara bra att komplettera ventilationen med en luftrenare. Denna kan rena utrymmena från partiklarna som finns i luften. Genom att komplettera ventilationen med luftrenare får man både en bra syresättning och luft som är fri från luftföroreningar i lokalerna.

Vad tar en luftrenare bort?

En luftrenare tar bort partiklar och luftföroreningar som virus, bakterier, pollen och andra allergener, damm, partiklar från trafik och industrier samt oönskade lukter från bland annat kemikalier, sopor, parfymer, toaletter och mögel.

Luftrenare tar även bort mikroplaster, förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, cigarrer, tända ljus, matlagning samt giftiga kemikalier från kopieringsmaskiner, skrivare, impregnering, plaster, parfymer, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, lim, färger, frisörprodukter osv.

Välj den bästa luftrenaren för dina behov

Skaffa en pålitlig luftrenare till ditt älsklingsrum – eller hälsosäkra hela hemmet.

Purify 30

4490:-

Börja med rummet där du spenderar mest tid - sovrummet.

Kapacitet:

30 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Purify 60

5990:-

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bäst val för allergiker även i sovrummet.

Kapacitet:

60 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Purify 120

7990:-

Hälsosäkrar hela hemmet på autopilot med vår kraftigast luftrenare.

Kapacitet:

120 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

3

0
Produkter
0
0
0