Luftrenare mot mögel

Förbättra inomhusluften och minska förekomsten av mögelsporer med luftrenare från Ozoneair.

Minska mängden mögelsporer med en effektiv luftrenare

Använd en luftrenare för att hjälpa till att minska förekomsten av mögelsporer i hemmet. Purify luftrenare finns i tre storlekar för 30, 60, och 120 m² och kan filtrera bort 99,97 % av mögelsporerna som passerar genom luftrenaren.

luftrenare purfiy 30 från ozoneair

Purify 30

4490 kr

Luftrenare för rummet där du spenderar mest tid, nämligen sovrummet.

Reningskapacitet

Upp till 30 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Effekt

24 W

Reningsteknik

Oxyplasma®

Reningslägen

2

Valbar ozonfunktion

Nej

Purify 60

5990 kr

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bästa luftrenaren för allergener och större ytor.

Reningskapacitet

Upp till 60 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Effekt

28 W

Reningsteknik

Oxyplasma®

Reningslägen

2

Valbar ozonfunktion

Nej

Purify 120

7990 kr

Rena hela ditt hemmet på autopilot med vår mest effektiva luftrenare.

Reningskapacitet

Upp till 120 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Effekt

40 W

Reningsteknik

Oxyplasma®

Reningslägen

3

Valbar ozonfunktion

Ja

Symptom vid mögel

Inandning av mögelsporer kan leda till olika symtom, som liknar influensa, inklusive luftvägsproblem, rethosta, snuva, trötthet, huvudvärk, feber och irriterade ögon. I en del fall kan också led- och muskelvärk uppstå. Mögel trivs i varma och fuktiga miljöer, vilket gör källare och våtrum till vanliga platser för mögeltillväxt. Långvarig exponering i dessa miljöer kan leda till hälsoproblem.

Om du misstänker mögel eller fukt i ditt hem är det viktigt att undersöka och identifiera problemområdena för att kunna åtgärda dem effektivt. Tecken på mögel kan vara en mögellukt eller känsla av fukt i väggar eller rum. För att verifiera förekomsten av mögel kan lufttester som detekterar partiklar i luften vara till hjälp. I villor är det särskilt viktigt att övervaka områden som krygrunden och kallvinden, där risken för mögeltillväxt är större.

Hur fungerar en luftrenare mot mögel?

luftrenare mot mögel

Personer med mögelallergi kan vara känsliga för de sporer och gifter som möglet avger. Dessa sporer är luftburna och kan andas in. Att använda en luftrenare i områden där mögel har funnits eller där det finns en risk för mögeltillväxt kan bidra till att minska mängden luftburna sporer, vilket kan underlätta för dem som är känsliga.

Det är viktigt att notera att luftrenare inte kan ta bort befintligt mögel från ytor eller strukturer. De kan hjälpa till att minska mängden luftburna partiklar, inklusive sporer, vilket kan vara till hjälp medan man väntar på en mer permanent lösning på mögelproblemet.

Vissa luftrenare, såsom de som använder Oxyplasma-teknologi, arbetar med att bryta ner partiklar i luften med joner, elektroner och laddade partiklar. Detta kan hjälpa till att kontrollera spridningen av mögelsporer i luften. Även om denna teknologi kan minska antalet luftburna partiklar, är det viktigt att komplettera användningen av luftrenare med ordentlig sanering och fuktreglering för att effektivt hantera mögelproblem.

I slutändan kan en luftrenare vara ett stöd i att hantera luftkvaliteten, men den ersätter inte behovet av grundliga åtgärder för att ta bort och förhindra mögel på ett effektivt sätt.

Förhindra att mögel uppstår

En luftrenare kan hjälpa till att minska mängden luftburna mögelsporer i ditt hem. Dessa sporer sprids via luftströmmar och kan, om de lämnas obehandlade, bidra till mögeltillväxt som syns som ett trådigt täcke i grönt eller svart.

Mögelsporer trivs i varma och fuktiga miljöer, som ett blött badrum. Även om en luftrenare kan bidra till att minska mängden sporer i luften, är det viktigt att kontrollera fuktighetsnivåerna i ditt hem för att effektivt förhindra mögeltillväxt.

Typiska riskzoner i villor inkluderar krygrunden och kallvinden. Se till att dessa områden, liksom fönster, är väl underhållna och täta för att minimera risken för fukt och därmed mögel.

Eftersom mögelsporerna inte går att se med blotta ögat, kan det vara smart att ha dessa nio frågor i åtanke (baserade på Boverkets direktiv):

  • Känner du dig tröttare än vanligt?
  • Upplever du ökade nivåer av stress?
  • Har dina astma- eller allergisymptom förvärrats?
  • Lider du av oförklarlig eksem, klåda, hudrodnad eller utslag?
  • Har du återkommande huvudvärk, illamående, eller yrsel?
  • Känner du irritation i ögonen, ont i halsen, eller har en ansträngd andning?
  • Har du problem med koncentrationen?

Dessa frågor är baserade på indikationer som kan signalera en ökad närvaro av mögel i din inomhusmiljö. Mögelsporer är inte synliga med blotta ögat och kan, när de landar på våta eller fuktiga ytor, börja föröka sig och avge gifter, kända som mykotoxiner.

Luftrenare kan vara ett hjälpmedel för att hantera luftburna mögelsporer, men kan inte eliminera befintligt mögel eller ersätta behovet av ordentlig sanering och fuktreglering. Att hantera mögel kräver en kombination av luftrening och miljökontroll. Det är viktigt att hantera mögel tidigt för att undvika kostsamma skador och potentiella hälsoproblem för dig och dina nära.

Vanliga frågor om mögel

Allt du behöver veta om vår revolutionerande luftreningsmetod.

Oxyplasma® är en avancerad luftreningsmetod som använder plasmaentladning för att skapa reaktiva syre- och kvävejoner. Dessa joner neutraliserar effektivt luftburna föroreningar på molekylär nivå, vilket skiljer den från traditionella luftreningsmetoder.

Oxyplasma® är särskilt effektivt mot ett brett spektrum av föroreningar inklusive virus, bakterier, mögelsporer, allergener, och kemiska ångor som VOCs (flyktiga organiska föreningar).

Ja, Oxyplasma® tekniken är designad för att vara säker för användning i bostadsmiljöer. Systemet är inneslutet och de joner som genereras bryts ner till ofarliga ämnen, vilket garanterar en säker luftreningsprocess.

Till skillnad från HEPA-filter som fångar partiklar, förstör OxyPlasma® aktivt föroreningar genom kemisk nedbrytning. Detta gör det effektivare mot mikroskopiska partiklar och gaser som traditionella filter inte kan hantera.

Användning av OxyPlasma® erbjuder flera fördelar, inklusive överlägsen eliminering av mikroskopiska föroreningar, lägre energianvändning jämfört med traditionella luftrenare, samt minskad bullernivå.

Lamporna i Oxyplasma®-utrustade luftrenare bör bytas efter ett års drift för att garantera optimal effektivitet. Utöver det är enheten helt underhållsfri.

Nej, även om Oxyplasma®-processen genererar ozon som en del av joniseringen, förstörs allt ozon effektivt inuti enheten av dess katalysator. Det säkerställer att inget ozon släpps ut i miljön.

Ozoneair Purify levereras med en "ren luft-garanti"

Om du inte är nöjd med hur Ozoneair Purify förbättrar luftkvaliteten i ditt hem, kan du enkelt returnera den inom 30 dagar för full återbetalning. Prova den utan risk idag.

Sluta oroa dig för dålig inomhusluft - köp Ozoneair Purify
Produkter