Luftrenare mot mögel

Purify

Luftrenare mot mögel

Motverka mögeltillväxt med luftrenare från Ozoneair

En luftrenare mot mögel är en effektiv lösning för att bekämpa mögel i ditt hem. Mögel är en svamp som trivs i fuktiga och mörka områden och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den inte bekämpas. Luftrenare kan hjälpa till att fånga upp mögelsporer i luften, vilket kan minska risken för att mögel bildas eller sprids i ditt hem.

Mögel är ett samlingsnamn på mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga trådar. Att ha mögel i sitt hem är ett förekommande problem som snabbt bör åtgärdas. Mögelpartiklar och de gaser som mögel utsöndrar är nämligen skadligt för vår hälsa. Andas man in mögeldamm flera gånger kan det leda till inflammatoriska förändringar i lungorna. Att andas in mögeldamm kan också orsaka astma och allergier. Det är därför viktigt att göra sig av med mögel.

Välj den bästa luftrenaren för dina behov

Motverka mögeltillväxt med en pålitlig luftrenare  –  hälsosäkra hela hemmet.

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 30

4490:-

Börja med rummet där du spenderar mest tid - sovrummet.

Kapacitet:

30 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 60

5990:-

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bäst val för allergiker även i sovrummet.

Kapacitet:

60 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 120

7990:-

Hälsosäkrar hela hemmet på autopilot med vår kraftigast luftrenare.

Kapacitet:

120 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

3

Symtom vid mögel

När vi andas in mögelsporer kan vi få influensaliknande symtom. Exempelvis luftvägsbesvär, rethosta, snuva, trötthet, huvudvärk, feber och kliande ögon. I vissa fall kan led- och muskelvärk förekomma.  Mögelgifter trivs i varma och fuktiga miljöer, därför är det vanligt att ha mögel i källare och våtrum. Detta kan orsaka stora hälsoproblem för de personer som vistas i dessa miljöer.

Vid misstanke om mögel eller fukt i hemmet är det viktigt att ta reda på var problemen befinner sig och åtgärda dessa så snart som möjligt. Misstanke om mögel kan uppstå ifall du känner att det luktar mögel eller känns fuktigt i väggar eller i rummet. Då finns det tester att göra för att undersöka om mögel finns, exempelvis lufttest som känner av partiklarna i luften. Om du bor i en villa finns två riskzoner för uppkomst av mögel; krygrunden (hålrummet under ditt hus) och kallvinden (ytan närmast husets yttertak). Det kan då vara bra att ha lite extra koll på dessa områden.

Hur fungerar en luftrenare mot mögel?

De som har mögelallergi är ofta känsliga mot de sporer och gifter som möglet avger. Dessa sporer är luftburna vilket innebär att vi får i oss dem genom att andas in luften. Har man en luftrenare på ställen där mögel funnits eller riskerar att uppstå kan man slippa de hälsoproblem som mögel orsakar. Luftrenaren möjliggör att man kan vistas i huset eller rummet tills mögelproblemen permanent har åtgärdats.

Luftrenare kan inte rensa bort redan befintligt mögel. Däremot kan Ozoneair Purify förhindra framtida mögelväxt med hjälp av sin speciella reningsteknik. Med hjälp av joner, elektroner och laddade partiklar förstörs mögelsporerna direkt vid dess uppkomst. Med hjälp av metoden Oxyplasma elimineras sporerna innan de hinner spridas i ditt hem.

En luftrenare kan alltså förhindra att mögelskadan förvärras samt minska riskerna med att vistas i utrymmet tills man åtgärdat mögelskadan.

Förhindra att mögel uppstår

En luftrenare är en bra lösning för att förhindra att mögel uppstår, mögelsporer sprids via svaga luftströmmar i ditt hem. De bildar sedan det där trådiga täcket i grönt eller svart som vi förknippar med mögel.

Hur ser det ut i ditt hem? Mögelgifter, eller mykotoxiner, trivs i varma och fuktiga miljöer. Ett blött badrum är ett perfekt exempel på en vanlig mögelmiljö. Gifterna kan sedan framkalla hälsobekymmer.

Bor du i en villa? Två riskzoner för mögelbildningar är krygrunden (hålrummet under ditt hus) eller kallvinden (ytan närmast husets yttertak). Kolla även dina fönster – de ska vara så täta som möjligt.

Eftersom mögelsporerna inte går att se med blotta ögat, kan det vara smart att ha dessa nio frågor i åtanke (baserade på Boverkets direktiv):

 • Känner du dig tröttare än vanligt?
 • Upplever du ökade nivåer av stress?
 • Om du har astma eller allergier – har de förvärrats på sistone?
 • Lider du av oförklarlig eksem, klåda, hudrodnad eller utslag?
 • Har du återkommande huvudvärk, illamående, eller yrsel?
 • Känner du irritation i ögonen? Svider det?
 • Har du ont i halsen? Hostar eller nyser du mer än du brukar?
 • Hur är din andning – är den mer ansträngd än vanligt?
 • Har du problem med koncentrationen?

Mögelsporer svävar ständigt runt i luften och letar efter de perfekta förutsättningarna för att kunna växa. När de landar på en våt eller fuktig yta börjar de föröka sig. 

Källare, våtutrymmen och vindsutrymmen är perfekta miljöer för mögel. Där är det nämligen vanligt att det blir både fuktigt och varmt.

Så här går det till när möglet får fäste och härjar i ditt hem:

 1. Det är omöjligt att se sporerna med blotta ögat, men de avger gifter, så kallade mykotoxiner.
 2. Du andas in mögelgifterna. Vanligtvis skonas du från hälsoföljder – men du kan faktiskt råka ut för huvudvärk, halsont eller hudproblem.
 3. Att låta möglet löpa amok kan kosta mycket i både pengar, tid och hälsa. I värsta fall drabbas du och dina närmaste av allergier, astma eller andra andningsproblem.

Menu