Luftrenare mot mögel

Purify

Luftrenare mot mögel

Ozoneair Purify eliminerar upp till 95,13% av svartmögel på endast 2 timmar*

*Testad mot Aspergillus niger (svartmögel) med en effekt på 95,13% under 2 timmar enligt standard GB 21551.3-2010A.

Motverka mögeltillväxt med luftrenare

En luftrenare kan vara en effektiv lösning för att bekämpa mögel i ditt hem. Mögel är en svamp som trivs i fuktiga och mörka områden och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den inte bekämpas. Luftrenare kan hjälpa till att fånga upp mögelsporer i luften, vilket kan minska risken för att mögeltillväxt som sen sprids i ditt hem.

Mögel är ett samlingsnamn på mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga trådar. Att ha mögel i sitt hem är ett förekommande problem som snabbt bör åtgärdas. Mögelpartiklar och de gaser som mögel utsöndrar är nämligen skadligt för vår hälsa. Andas man in mögeldamm flera gånger kan det leda till inflammatoriska förändringar i lungorna. Det är därför viktigt att göra sig av med mögel.

 

Symtom vid mögel

När vi andas in mögelsporer kan vi få influensaliknande symtom. Exempelvis luftvägsbesvär, rethosta, snuva, trötthet, huvudvärk, feber och kliande ögon. I vissa fall kan led- och muskelvärk förekomma.  Mögelgifter trivs i varma och fuktiga miljöer, därför är det vanligt att ha mögel i källare och våtrum. 

Vid misstanke om mögel eller fukt i hemmet är det viktigt att ta reda på var problemen befinner sig och åtgärda dessa så snart som möjligt. Misstanke om mögel kan uppstå ifall du känner att det luktar mögel eller känns fuktigt i väggar eller i rummet. Då finns det tester att göra för att undersöka om mögel finns, exempelvis lufttest som känner av partiklarna i luften. Om du bor i en villa finns två riskzoner för uppkomst av mögel; krygrunden (hålrummet under ditt hus) och kallvinden (ytan närmast husets yttertak). Det kan vara bra att ha lite extra koll på dessa områden.

 

Hur fungerar en luftrenare mot mögel?

De som har mögelallergi är ofta känsliga mot de sporer och gifter som möglet avger. Dessa sporer är luftburna vilket innebär att vi får i oss dem genom att andas in luften. Har man en luftrenare på ställen där mögel funnits eller riskerar att uppstå kan man minska spridningen och hämma tillväxten av mögel. Luftrenaren möjliggör att man kan vistas i huset eller rummet tills mögelproblemen permanent har åtgärdats.

Luftrenare kan inte rensa bort redan befintligt mögel. En luftrenare kan däremot förhindra att mögelskadan förvärras samt minska riskerna med att vistas i utrymmet tills man åtgärdat huvudproblemet.

 

 

Förhindra att mögel uppstår

En luftrenare är en bra lösning för att förhindra att mögel uppstår, då mögelsporer sprids via svaga luftströmmar i ditt hem. Hur ser det ut i ditt hem? Mögelgifter, eller mykotoxiner, trivs i varma och fuktiga miljöer. Ett blött badrum är ett perfekt exempel på en miljö där mögel uppkommer. 

Bor du i en villa? Två riskzoner för mögelbildningar är krygrunden (hålrummet under ditt hus) eller kallvinden (ytan närmast husets yttertak). Kolla även dina fönster – de ska vara så täta som möjligt.
Läs mer om fuktrisker i byggnader hos Boverket.

Eftersom mögelsporerna inte går att se med blotta ögat, kan det vara smart att ha dessa nio frågor i åtanke (baserade på Boverkets direktiv):

  • Känner du dig tröttare än vanligt?
  • Upplever du ökade nivåer av stress?
  • Om du har astma eller allergier – har de förvärrats på sistone?
  • Lider du av oförklarlig eksem, klåda, hudrodnad eller utslag?
  • Har du återkommande huvudvärk, illamående, eller yrsel?
  • Känner du irritation i ögonen? Svider det?
  • Har du ont i halsen? Hostar eller nyser du mer än du brukar?
  • Hur är din andning – är den mer ansträngd än vanligt?
  • Har du problem med koncentrationen?

Byggnadsrelaterade besvär som kan koppas till fukt och mögel är diffusa och kan lätt förväxlas med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis av förkylning eller stress. Men om du märker att symtomen lindras eller försvinner när du inte är i en viss byggnad kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom. Läs mer om hälsobesvär orsakade av fukt och mögel hos Folkhälsomyndigheten.


FRISKRIVNING:
Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte ersätta råd från läkare.

Menu