Luftrenare mot mögel

Purify

Luftrenare mot mögel

Motverka mögel med luftrenare från Ozoneair

En luftrenare mot mögel är en effektiv lösning för att bekämpa mögel i ditt hem. Mögel är en svamp som trivs i fuktiga och mörka områden och kan orsaka allvarliga hälsoproblem om den inte bekämpas. Luftrenare kan hjälpa till att fånga upp mögelsporer i luften, vilket kan minska risken för att mögel bildas eller sprids i ditt hem.

Mögel är ett samlingsnamn på mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga trådar. Att ha mögel i sitt hem är ett förekommande problem som snabbt bör åtgärdas. Mögelpartiklar och de gaser som mögel utsöndrar är nämligen skadligt för vår hälsa. Andas man in mögeldamm flera gånger kan det leda till inflammatoriska förändringar i lungorna. Att andas in mögeldamm kan också orsaka astma och allergier. Det är därför viktigt att göra sig av med mögel.

Symtom vid mögel

När vi andas in mögelsporer kan vi få influensaliknande symtom. Exempelvis luftvägsbesvär, rethosta, snuva, trötthet, huvudvärk, feber och kliande ögon. I vissa fall kan led- och muskelvärk förekomma.  Mögelgifter trivs i varma och fuktiga miljöer, därför är det vanligt att ha mögel i källare och våtrum. Detta kan orsaka stora hälsoproblem för de personer som vistas i dessa miljöer.

Vid misstanke om mögel eller fukt i hemmet är det viktigt att ta reda på var problemen befinner sig och åtgärda dessa så snart som möjligt. Misstanke om mögel kan uppstå ifall du känner att det luktar mögel eller känns fuktigt i väggar eller i rummet. Då finns det tester att göra för att undersöka om mögel finns, exempelvis lufttest som känner av partiklarna i luften. Om du bor i en villa finns två riskzoner för uppkomst av mögel; krygrunden (hålrummet under ditt hus) och kallvinden (ytan närmast husets yttertak). Det kan då vara bra att ha lite extra koll på dessa områden.

Hur fungerar en luftrenare mot mögel?

De som har mögelallergi är ofta känsliga mot de sporer och gifter som möglet avger. Dessa sporer är luftburna vilket innebär att vi får i oss dem genom att andas in luften. Har man en luftrenare på ställen där mögel funnits eller riskerar att uppstå kan man slippa de hälsoproblem som mögel orsakar. Luftrenaren möjliggör att man kan vistas i huset eller rummet tills mögelproblemen permanent har åtgärdats.

Luftrenare kan inte rensa bort redan befintligt mögel. Däremot kan Ozoneair Purify förhindra framtida mögelväxt med hjälp av sin speciella reningsteknik. Med hjälp av joner, elektroner och laddade partiklar förstörs mögelsporerna direkt vid dess uppkomst. Med hjälp av metoden Oxyplasma elimineras sporerna innan de hinner spridas i ditt hem.

En luftrenare kan alltså förhindra att mögelskadan förvärras samt minska riskerna med att vistas i utrymmet tills man åtgärdat mögelskadan.

Välj den bästa luftrenaren för dina behov

Skaffa en pålitlig luftrenare till ditt älsklingsrum – eller hälsosäkra hela hemmet.

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 30

4490:-

Börja med rummet där du spenderar mest tid - sovrummet.

Kapacitet:

30 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 60

5990:-

Dubbla reningsstyrkan, inte priset. Bäst val för allergiker även i sovrummet.

Kapacitet:

60 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

2

Luftrenare Ozoneair Purify

Purify 120

7990:-

Hälsosäkrar hela hemmet på autopilot med vår kraftigast luftrenare.

Kapacitet:

120 m²

Ozonfunktion:

Reningslägen:

3

Menu