Luktborttagare för bilar, hus och textilier

Det finns en del lukter vi gärna vill slippa. Unken doft orsakad av fukt och mögel är ett exempel. Att vädra kan hjälpa tillfälligt men ofta kommer odören tillbaka. Genom att använda ozon som luktborttagare kan du få en frisk doft på bara några timmar.

I instängda utrymmen frodas bakterier och skapar en unken lukt som sätter sig i allt från inredning till byggmaterial. Om man vädrar ersätts bara luften i utrymmet. Men genom att använda ozon som luktborttagare får du även bukt med bakterierna i luften som orsakar den dålig lukten.

Fungerar bland annat när du ska rengöra:

  • Bilar, husbilar och husvagnar.
  • Lägenheter, sommarstugor och fritidshus.
  • Textilier och mögel.

Enklare och naturligare luktborttagning

Orsaken till att  den dåliga lukten inte försvinner är att den ofta sitter kvar inne i väggar och textilier. Det kan därför vara svårt att vädra eller tvätta bort lukten med kemikalier, hur mycket du än försöker.

Ozon är naturens eget sätt att bryta ner mikroorganismer och kan tränga in i inredningen. Ozon är med andra ord ett effektivt alternativ som använder ett naturligt ämne för att bli av med orsaken till att det luktar illa. Det är inte bara en ytlig åtgärd, utan en som går på djupet för att verkligen göra skillnad.

Ozon som luktborttagare

En stinkande doft kan indikera på fukt eller mögelskador i ditt hem, de kan även vara dåligt för vår hälsa att vistas i sådana miljöer. Men även gamla gympadojor, avlopp och diverse prylar vi har i garaget kan ge ifrån sig oönskade odörer vi helst vill slippa.

Ta bort mögellukt

Genom att använda ozon som luktborttagare elimineras effektivt mögelsporer som kan finnas i luften och därmed försvinner också den fräna och unkna doften. Allt du behöver göra är att placera maskinen i utrymmet du vill rengöra, ange ytan som ska saneras , tryck på start och lämna rummet. Inom några timmar har luften blivit frisk och mögellukten försvinner permanent.

Självklart försvinner inte anledningen till att möglet har uppkommit, du måste åtgärda hål eller läckage där fukt tränger in i huset, bilen eller utrymmet för att du ska stoppa själva mögelangreppet.

Andra lukter som ozon tar bort

Har du renoverat och impregnerat något kan impregneringslukten dröja sig kvar och orsaka ett visst obehag hos många. Ozon fixar det, du använder maskinen på samma sätt som vid all annan typ av luktborttagning. 

När man köper en ny bostad eller bil kan många uppleva ett problem med röklukt eller lukt av husdjur som dröjer sig kvar från tidigare ägare. I värsta fall kan man till och med drabbas av urinlukt när man köper en bostad eller en bil. Självklart kan en ozonmaskin ta bort alla dessa olika typer av lukter.

Alla typer av lukter försvinner med en luktborttagare som använder ozon. Se vilka lukter du kan ta bort med en luktborttagare från Ozoneair luktborttagare.

Att tänka på vid luktborttagning

Ozon är ett ämne som i hög koncentration inte är bra att andas in. Det är därför viktigt att du följer instruktionerna som följer med maskinen. Saker att tänka på är:

Se till att människor, djur och växter inte finns i utrymmet som ska behandlas.

  • Stäng dörrar och ventiler in till utrymmet. 
  • Täpp även igen springor vid dörrar och ventiler för att ozonet ska stanna i utrymmet som ska behandlas och inte läcka ut till närliggande utrymmen.
  • Öppna gärna dörrar till skåp och garderober för att ozonet ska kunna tränga in ordentligt i alla utrymmen.
  • Låt det behandlade utrymmet vara i två timmar efter avslutad behandling som en säkerhetsmarginal. Under den tiden hinner ozonet återgå till formen syre.

 

Ozon – välbeprövad teknik

Ozon är ett ämne som används till mycket i vårt moderna samhälle. Ämnet används bland annat till att ta bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönsaker, det används för att rena vatten i reningsverk och till att bleka papper i pappersindustrierna. Så länge man använder ozon på rätt sätt är det ett effektivt ämne som dessutom finns naturligt i vår atmosfär.

 

Vad är ozon?

Ozon består av tre syreatomer, vilket gör att dess kemiska beteckning är O3. Ozon reagerar lätt med andra ämnen på så sätt att den tredje syreatomen går samman med luktmolekyler och ändrar dess egenskaper. De två syreatomerna som blir kvar bildar det syre vi andas, O2. Ozon uppstår naturligt i luften i samband med åska. Enligt samma princip framställer vi ozon i våra ozonmaskiner. Det är med andra ord inga konstigheter vi håller på med, utan vi har tagit till vara på egenskaper hos ett naturligt ämne och använder det på ett innovativt sätt som luktborttagare.

Vanliga frågor om Luktborttagare

Alla typer av dåliga lukter går att ta bort med en luktborttagare som använder ozon. Bland annat röklukt, mögellukt, djurlukt och unken lukt.

Ozoneairs luktborttagare har hjälpt över 30000 personer att ta bort dålig lukt från bilar, bostäder och båtar. Det är en effektiv metod som fungerar automatiskt och snabbt. 

Ja, om du följer anvisningarna för luktborttagaren är den säker att använda i alla utrymmen.

Ja, lukten försvinner permanent med en luktborttagare som använder ozon. Du kan behöva använda maskinen flera gånger om lukten sitter djupt.