Purify

Renar både luften och ytorna

Ozoneair Purify tar bort det bredaste spektrumet av föroreningar jämfört med konventionella luftrenare.

Tar bort 99,97 % av föroreningar

Virus, mögel och allergiämnen, kemikalier från plaster och målarfärger – och luftföroreningar som strömmar in i hemmet. Inomhusluften kan innehålla många ämnen som påverkar hälsan negativt och utgöra hälsorisker för dig och din familj.

Bins

Mögel

Mögel är på kort och lång sikt skadlig för hälsan och ger upphov till allergier. Purify bryter ner mögel och mögelsporer vilket gör det möjligt att nyttja mögelskadade utrymmen

Cafe

Dålig lukt

Dålig lukt minskar trivseln i ett utrymmen och kan i viss fall påverka hälsan. Purify reducerar de svåraste lukterna och förhindrar uppkomst av ny lukt

Gym

Damm och partiklar

Damm och partiklar irriterar luftvägarna . Purify klumpar ihop partiklar i luften så att de faller till marken där den kan städas bort.

Living room

Bakterier

Bakterier och virus orsakar sjukdomar oh finns överallt omrking oss. Purify har bevisad effekt mot bakterier och virus i luften och på ytor.

Locker room

Pollen

Allergiämnen från pollen och husdjur orsakar allergier. Purify bryter ner dessa allergiämnen och avhjälper dig som allergiker.

Locker room

Kemikalier(VOC)

Kemikalier frigörs från allt runt omkring dig – möbler, plast, rengöringsmedel, mattor, målarfärg.Purify reducerar mängden kemikalier i luften.

Mögelsporer

Mögel är på kort och lång sikt skadlig för hälsan och ger upphov till allergier. Purify bryter ner mögel och mögelsporer vilket gör det möjligt att nyttja mögelskadade utrymmen

Dålig lukt

Dålig lukt minskar trivseln i ett utrymmen och kan i viss fall påverka hälsan. Purify reducerar de svåraste lukterna och förhindrar uppkomst av ny lukt

Damm och partiklar

Damm och partiklar irriterar luftvägarna . Purify klumpar ihop partiklar i luften så att de faller till marken där den kan städas bort.

Bakterier

Bakterier och virus orsakar sjukdomar oh finns överallt omrking oss. Purify har bevisad effekt mot bakterier och virus i luften och på ytor.

 

Pollen

Allergiämnen från pollen och husdjur orsakar allergier. Purify bryter ner dessa allergiämnen och avhjälper dig som allergiker.

 

Kemikalier(VOC)

Kemikalier frigörs från allt runt omkring dig – möbler, plast, rengöringsmedel, mattor, målarfärg.Purify reducerar mängden kemikalier i luften.

 

ORSAKER TILL SÄMRE HÄLSA

Dålig inomhusluft – orsakad av skadliga partiklar, bakterier och virus – leder tyvärr till sämre hälsa. Från hosta och huvudvärk till påverkan på nervsystem och andning. Och det är alltför vanligt. I Sverige har åtta av tio lägenheter för låg luftomsättning. Men med hjälp av Ozoneair Purify kan luften hemma och på jobbet förbättras.  

SÅ GOTT SOM HUNDRAPROCENTIG

Våra oberoende labbtester visar att Ozoneair Purify med sin Oxyplasma®-teknik tog bort 99,97 % av alla föroreningar efter två timmars användning. Samma teknik som gör Ozoneair Purify så effektiv används redan på sjukhus för att eliminera bakterier, virus och andra luftburna ämnen samt för att desinficera ytor. 

STÄNDIG LUFTRENING

Ozoneair Purify kan köras dygnet runt. Den är i det närmaste ljudlös och du kan vistas i utrymmena samtidigt som luftrenare jobbar. Det här ger ett kontinuerligt skydd mot föroreningar i luften och på ytor – extra viktigt för människor med allergi eller överkänslighet. 

  

KÖP OCH PROVA-GARANTI

Motsvarar Ozoneair inte dina förväntningar? Då är det bara att returnera den inom 14 dagar så får du pengarna tillbaka.

Köp din Ozoneair idag!

Menu