Purify

Nästa generations luftrenare

Purify renar luften och ytorna i ditt hem utan att förlita sig på filter

Så renas luften

Vanliga luftrenare fångar föroreningar med fläktar och filter.
Purify förstör partiklarna, utan att förlita sig på filter. Nyckeln? Reningstekniken Oxyplasma®.

INUTI MASKINEN

De minsta partiklarna och gaserna som passerar genom produktens unika reningskammare elimineras direkt.

UTANFÖR MASKINEN

Oxyplasma® utsöndras. Nu renas alla utrymmen och ytor som vanliga luftrenare inte kommer åt. 

I HELA UTRYMMET

Oxyplasma® ger ett konstant, ljudlöst och påtagligt skydd mot hälsofarlig inomhusluft.

Ingen hälsobov är för liten

Vanliga luftrenare kommer bara åt större partiklar med sin filterteknik. Men forskning visar att de minsta partiklarna är skadligast för hälsan. Purify förstör partiklar som är 1000 gånger mindre än vad filter klarar av.

BANBRYTANDE TEKNIK

Oxyplasma® har utvecklats i ett nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet och EU:s innovationsfond. Den naturliga tekniken skiljer Purify från vanliga luftrenare. Restprodukten och reningskraften Oxyplasma® består av elektroner, joner och laddade partiklar. Effekten? Föroreningar som virus, bakterier, mögel, allergener och kemikalier bryts ner på mikroskopisk nivå.

BORTOM FLÄKTAR OCH FILTER

En vanlig luftrenare kan bara rena luften som drivs in i filtret av en fläkt – så kallad mekanisk rening. Med Purify, går du bortom fläktar och filter. På så sätt renas mer än bara luften som passerar genom maskinen. Purify hälsosäkrar både luften och ytorna i hela utrymmet, tack vare Oxyplasma®. Skadliga partiklar förstörs direkt när de uppstår – innan de har hunnit sprida sig i din hemmiljö, bland nära och kära.

Luftrenare vardagsrum

INGEN VANLIG LUFTRENARE

  • Förstör föroreningar direkt – istället för att enbart fånga dem i filter.
  • Förstör partiklar som är 1000 gånger mindre än vad filter klarar av.
  • Renar både ytor och utrymmen utanför maskinen.
  • Drar mindre el än en glödlampa.
  • Oxyplasma® ger dig en nästintill ljudlös reningsteknik.

Vetenskapligt validerad

Oxyplasma® tar bort upp till 99.99% av alla bakterier, mögel, viruspartiklar och allergener i luften på bara 2 timmar. Beviset? Oberoende labbtester*.

VIRUS

0 %

BAKTERIER

0 %

ALLERGENER

0 %

MÖGEL

0 %

Ta det riskfria språnget
mot ett hälsotryggt hem

Menu