0

Så blir du av med fukt i källaren

Har du problem med fukt i källaren?

Husets källare är en plats där det ofta blir fuktigt. Det är en mörk och sval plats, där varm luft snabbt kyls ned. Det är just det här växelspelet mellan varmt och kallt som gör att det uppstår fukt i husets olika utrymmen.

Varm luft innehåller mer vatten än kall och när den varma luften möter svala ytor i källaren, då släpper den varma luften vatten via kondens.

Det innebär att sommaren faktiskt är en större fuktrisk för din källare, än till exempel vintern.

När fukten väl breder ut sig i din källare, kan det få många ovälkomna konsekvenser – oavsett tid på året.

Faran med fukt i källaren

Det största problemet med en fuktig källare är att husets konstruktion kan påverkas negativt. Långtgående fuktskador kan orsaka både mögel och röta, vilket utgör en risk för hela huset.

I längden kan det innebära att du behöva byta ut de angripna delarna. Det kan bli en både kostsam och tidskrävande operation och är något som håller många oroliga husägare vakna om nätterna.

Fuktrelaterade problem

Formförändringar på fuktigt material

Fukt kan få material att svälla eller krympa. De här deformationerna kan påverka både det angripna materialet och allt som är fäst vid det fuktskadade materialet. 

Mögel

Mögel kan orsaka dålig lukt, missfärgat material och framför allt göra de boende sjuka. Mögel släpper ifrån sig giftiga gaser, vilka orsakar sjukdomstillstånd som astma, allergier, eksem, luftvägsinfektioner och i vissa extrema fall, cancer.

Rötskador

Rötskador uppstår när rötsvampar angriper husets träkonstruktion. Träet blir porösare och drar då till sig ännu mer fukt. Om en rötskada får fortgå obehandlad kommer trä och annat organiskt material att brytas ner. I värsta fall kan det innebära att huset börjar falla samman.

Korrosion

Korrosion, eller mer vardagligt rost, uppstår när metall-material utsätts för fukt under längre tid. Rosten bryter ner metallen och med tiden blir metallen alltmer porös, för att till slut brytas sönder.

Skadedjur gillar fukt

En del insekter och skadedjur trivs extra bra i fuktiga miljöer. Silverfiskar, kvalster, gråsuggor och fjärilsmygg är typiska tecken på att du har för höga fukthalter i källaren. Även råttor och ormar tycker om att bosätta sig i fuktiga miljöer.

Dålig lukt

Mögel och annan mikrobiell aktivitet orsakar ofta dåliga lukt. Den unkna lukten sprider sig genom huset och sätter sig i kläder, möbler och prylar.

Den obehagliga lukten är lömsk eftersom vi så snabbt vänjer oss vid den. Vi kanske tror att den dåliga lukten bara var något tillfälligt, men i verkligheten har vi vant oss vid den. Vi känner inte längre hur det luktar. Den som kommer på besök kommer dock att känna den unkna lukten direkt. 

Dålig dränering & Bristande fuktskydd

Källarväggarna bör ha ett fuktskydd för att omkringliggande fukt från jord och mark inte ska tränga sig igenom ytterväggen. Dålig dränering runt huset är en annan riskfaktor, när regnvatten samlas i stora mängder runt grund och källare.   

Boverket lyfter fram bristande fuktskydd på källarväggarna som ett fuktskapande problem fler och fler husägare drabbas av. Inte minst vid extremväder.

Förebygg fuktproblem

Det finns en hel del du kan göra själv för att snabbt få fukten under kontroll, men även förhindra att den får fäste från första början.

God ventilation

Ventilation är den enskilt bästa åtgärden för att förebygga fukt. God ventilation är dock inte detsamma som överdriven ventilation. Det gäller att hitta en bra nivå för ventilationen.  Den ska inte vara undermålig, men inte heller ge för mycket luftdrag in i huset.

Mät fukten

Ett bra sätt att få koll på husets och källarens fuktnivåer, är att mäta luftfuktigheten och fukten i konstruktionens material. Med hygrometer får du koll på den relativa luftfuktigheten i ett specifikt utrymme och med en fuktkvotsmätare, får du svart på vitt hur mycket fukt t.ex. en bjälke eller regel innehåller.

Den relativa luftfuktigheten (Rh) i en källare, bör ligga mellan 40- 55% Rh när du mäter med hygrometern. Bäst mätning får du om du låter hygrometern få mäta källarutrymmet under längre perioder och på olika platser. Anteckna de olika värdena utifrån placering i utrymmet. Anteckna även väderförhållandet utomhus, för att se om det påverkar miljön i din källare.

Fuktnivån i bärande trämaterial i husets konstruktion, bör inte överstiga 16%. Olika material har dock olika acceptabla fuktnivåer. Kontrollera materialet med en fuktkvotsmätare och gör flera olika instick i det testade materialet.

Torrt & rent

Smutsiga ytor binder mer fukt än rena. Att hålla rent och fräscht är en bra början för att fuktsäkra källaren. Torr-torka väggar och golv regelbundet när du städar. Inte minst om källaren börjar kännas rå och fuktig.

Flytta även ut möbler och prylar som står uppställda mot väggar. Se till så att luft kan cirkulera fritt över alla ytor. Att ställa en hög med kartonger tätt mot en vägg kan leda till fuktproblem, som du dessutom inte kommer få syn på i tid.

Använd avfuktare

Ett bra sätt att förebygga fuktproblem är givetvis att använda sig av en avfuktare för källaren.  Om du inte har några tydliga tecken på fuktproblem kan du börja med olika fuktbindande medel och produkter, som t.ex. Torrbollen eller andra typer av fuktslukare.

Den som vill avfukta på ett mer systematiskt och säkert sätt bör dock titta på en elektrisk avfuktare direkt.

Tvättmaskin, torktumlare & våt tvätt

Några av källarens stora fuktbovar är inte sällan tvättrummets maskiner. Att tvättmaskinen kan avge fukt är inte svårt att se, men många tänker inte på att den stora boven ofta är torktumlaren. Torktumlaren avger både fukt och varm luft under sitt torkningsprogram och släpper således ut stora mängder fuktalstrande luft i tvättstugan. En avfuktare i tvättstugan är ofta en smidig och prisvärd lösning på det här problemet.

Att hänga upp blöta kläder i källaren efter tvätt, är inte att rekommendera. Den blöta tvätten kommer att tillsätta fukt till luften. Om du vill torka tvätt i källaren bör du i stället göra det i ett avgränsat rum, med en avfuktare som har kapacitet för att torka just tvätt. Då får du ett effektivt torkrum där den blöta tvätten inte heller kommer påverka resten av huset.

Ta hand om källaren

En källare är lika viktig att hålla torr som dina fötter. Blöta och kalla fötter gör att resten av kroppen nedkyld och kan göra dig sjuk. En fuktig och kall källare kan orsaka liknande problem för ditt hus.

Källaren är en del av husets grund och det finns alla anledning att se till källaren håller sig torr och frisk. Då mår både du och huset bra!

0
Produkter
0
0
0