0

Ozoneair Stipendium

Ska du skriva en uppsats som berör området teknik, innovation och entreprenörskap? Du har då möjlighet att söka Ozoneairs uppsatsstipendium! Stipendiet är på 5000 kr och betalas ut en gång per termin.

Om Ozoneair Stipendium

Ozoneair är ett svenskt teknikföretag i Luleå med ozonrengöring och luktborttagning som specialitet. Bolaget utvecklar och producerar högkvalitativa och innovativa reningsprodukter för att förbättra luftmiljön inomhus. Genom stipendiet vill vi på Ozoneair bidra till och uppmuntra utvecklingen inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Stipendiet är på 5 000 kr och betalas ut en gång per termin. Läs mer om våra luftrenare, ozongeneratorer och hur en ozonbehandling går till.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av dig som skrivit en kandidat- eller masteruppsats vid ett svenskt universitet eller svensk högskola under det gångna året. Uppsatsen ska vara inom området teknik, innovation och entreprenörskap.

Hur ansöker jag?

Skicka in din färdiga uppsats till kundservice@ozoneair.se eller via formuläret nedan. Märk ämnesraden med Uppsatsstipendium. Förutom din uppsats vill vi att du anger ditt namn, lärosäte, utbildning och en kort sammanfattning om vad din uppsats handlar om och dess slutsats. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober.

Vad händer sen?

Vinnaren utses av en panel hos Ozoneair och vinnande stipendiat meddelas via epost senast en månad efter ansökningstiden utgång. Beslutet kan ej överklagas.

0
Produkter
0
0
0