Ta bort kattkiss och urinlukt på bara 2 timmar

Med Ozoneair tar du snabbt och permanent bort kattkiss och urinlukt från soffor och golv.

Så får du bort kattkiss effektivt från soffor och golv

Ozoneair använder avancerad ozonteknik för att effektivt ta bort urinlukt från kattkiss. Genom att generera ozon som tränger djupt in i alla textilier och ytor, säkerställer Ozoneair att urinlukten elimineras fullständigt utan att du behöver använda andra rengöringsprodukter. Detta gör Ozoneair till en idealisk lösning för att bli av med envis urinlukt från kattkiss i ditt hem, oavsett om det är i soffor, mattor eller på golv.

ozongenerator Clean 30

Clean 30

3990 kr

För borttagning av kattkissi enstaka rum eller bilar, båtar och husvagnar.

Kapacitet

Upp till 30 m²

Ljudnivå

27-55 dB

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 60

Clean 60

5990 kr

Rena större ytor som vardagsrum, källare eller garage från kattkiss.

Kapacitet

Upp till 60 m²

Effekt

55 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Nej

Ozongenerator Clean 120

Clean 120

7990 kr

För rening av hela hemmet  mot svår urinlukt.

Kapacitet

Upp till 120 m²

Effekt

80 W

Reningsteknik

Ionfusion®

Styrning

Helautomatisk

Kommersiellt bruk

Ja

Ta bort urinlukt från kattkiss

Urin från katter kan orsaka en påträngande och ihållande lukt som är utmanande att bli av med. Denna lukt är inte bara obehaglig utan kan också bidra till en ohälsosam inomhusmiljö. Kattkiss innehåller ammoniak, urinsyra och bakterier som tillsammans skapar en stark och distinkt lukt som kan kvarstå länge efter att själva fläcken har torkat.

Problemets kärna ligger i urinsyrans förmåga att kristallisera sig, vilket gör att lukten kan ”väckas till liv” igen, särskilt under fuktiga förhållanden. Därför kräver fullständig borttagning av urinlukt inte bara ytrengöring utan en djupgående behandling som når ner till de kristalliserade urinsyrorna.

Vad orsakar urinlukt?

 • Ammoniak: En av de primära komponenterna som ger urin dess karaktäristiska lukt är ammoniak, vilket är en biprodukt av proteinmetabolismen i kroppen. I katturin är koncentrationen av ammoniak särskilt hög, vilket bidrar till en stark och stickande lukt.

 • Urinsyra: Katturin innehåller även urinsyra, som kan kristallisera och bli kvar i textilier, mattor och även trä. Dessa kristaller aktiveras återigen vid kontakt med vatten, vilket kan orsaka att lukt återuppstår även efter rengöring.

 • Bakterier: När urin lämnas orensad, bryter bakterier ner urinbeståndelarna vilket leder till bildandet av ytterligare lukter. Dessa bakteriella processer bidrar till en ännu mer intensiv lukt.

Vad luktar urinlukt?

 • Stickande och Skarp: På grund av höga nivåer av ammoniak kan urinlukt vara mycket stickande och skarp, särskilt när den är koncentrerad eller i en dåligt ventilerad miljö.
 • Sötaktig eller Kemisk: Ibland kan urinlukten också ha en sötaktig eller kemisk ton, beroende på andra närvarande kemiska substanser.
 • Ruttet eller Sur: I fall där urin har stått orensat under en längre tid kan lukten bli ruttet eller surt, vilket indikerar förekomsten av bakterier och mögel.

Varför är det viktigt att ta bort kattkiss lukt?

Att ta bort urinlukt från kattkiss är viktigt av flera anledningar som berör både hälsa och hemmets allmänna tillstånd:

 • Hälsorisker: Kattkiss innehåller ammoniak, som kan vara irriterande för luftvägarna när den andas in, särskilt i höga koncentrationer. Dessutom kan de bakterier som trivs i områden där kattkiss inte har rengjorts ordentligt öka risken för sjukdomar.

 • Hygien och renlighet: Kvarvarande lukt från kattkiss kan indikera att ytan inte är helt rengjord, vilket kan leda till bakterietillväxt och andra hygienproblem. Att hålla ren och luktfri är grundläggande för ett hälsosamt hem.

 • Komfort och livskvalitet: Dålig lukt påverkar väsentligt hur vi upplever våra levnadsmiljöer. En hemmiljö utan obehagliga lukter är mer välkomnande och avslappnande, vilket är avgörande för vårt allmänna välbefinnande.

 • Förebyggande av ytterligare märkning: Katter har en tendens att återvända till samma plats för att markera om de känner lukten av sin egen urin. Att effektivt eliminera dessa lukter kan hjälpa till att förhindra framtida olyckor på samma plats.

Metoder för att ta bort kattkiss och urinlukt

Att ta bort urinlukt från kattkiss kan vara en utmaning, men det finns effektiva metoder som kan användas för att inte bara dölja lukten, utan helt eliminera den. Här är några beprövade tekniker.

Ozonbehandling

Att använda ozon för att eliminera urinlukt från kattkiss är en effektiv och avancerad metod som kan ge varaktiga resultat. Ozon är en kraftfull oxidant som snabbt och effektivt neutraliserar luktmolekyler, inklusive de svårhanterliga urinsyrorna i katturin.

Ozon (O3) genereras när syremolekyler (O2) bryts ner av elektrisk urladdning eller ultraviolett ljus, och de enskilda syreatomerna kombineras med andra syremolekyler för att skapa ozon. När ozon kommer i kontakt med luktmolekylerna i katturin, sker en kemisk reaktion som bryter ner luktmolekylerna till enkla, luktfria substanser som koldioxid och vatten.

 

 1. Förberedelse:

  • Rengör området noggrant där urinlukten kommer ifrån. Enzymrengörare eller mild tvållösning är bra för att avlägsna synliga fläckar och förbehandla ytan.
 2. Användning av ozongenerator:

  • Placera ozongeneratorn i rummet där urinlukten är mest påtaglig. Stäng alla fönster och dörrar för att låta ozonet koncentreras och arbeta mer effektivt.
  • Starta enheten och lämna rummet. Alla människor, djur och växter bör vara utanför rummet medan ozonbehandlingen pågår, eftersom ozon i höga koncentrationer kan vara skadligt att andas in.
 3. Efter behandlingen:

  • När behandlingen är klar, ventilera området ordentligt genom att öppna fönster och dörrar. Det är viktigt att vänta tills allt ozon har försvunnit innan människor eller djur återvänder till utrymmet.
  • Ozonet kommer att ha neutraliserat lukten, men om lukten kvarstår kan processen behöva upprepas.
Ställ in ozongenerator för ozonbehandling

Enzymrengörare

Enzymrengörare bryter ner de proteiner som finns i katturin som orsakar långvarig lukt. Applicera enzymrengöraren på det drabbade området och låt den arbeta enligt instruktionerna på produkten. Detta kan kräva flera applikationer för djupt ingrodda lukter.

Bakpulver

Bakpulver, eller natriumbikarbonat, är en utmärkt lösning för att neutralisera och eliminera urinlukt från kattkiss. Det är inte bara effektivt, utan även miljövänligt och skonsamt mot de flesta ytor och material. Denna enkla, kostnadseffektiva metod kan användas i hemmet för att bekämpa envisa lukter på ett naturligt sätt.

Så här använder du bakpulver för att bli av med kattkisslukt:

 1. Rengöra ytan: Innan du använder bakpulver, se till att området är så rent som möjligt. Torka upp all färsk urin med pappershanddukar och rengör ytan med en mild tvållösning för att avlägsna eventuella kvarvarande urinrester.

 2. Applicera bakpulver: Strö ett tjockt lager bakpulver över det drabbade området. Se till att täcka hela fläcken ordentligt, eftersom bakpulver absorberar lukter genom direkt kontakt.

 3. Låt verka: Låt bakpulvret ligga över natten. Under denna tid kommer bakpulvret att absorbera lukten och börja neutralisera de luktmolekyler som finns kvar i ytan.

 4. Städa upp: Nästa dag, använd en dammsugare för att noggrant ta bort allt bakpulver från området. Se til

bakpulver mot kattkiss

Vanliga frågor om urinlukt och kattkiss

För att ta bort kattkiss och dess lukt från en soffa, börja med att absorbera så mycket av urinen som möjligt med torra handdukar. Applicera sedan en enzymrengörare direkt på det drabbade området och följ instruktionerna för lämplig tidsåtgång för bästa resultat. Om soffan är klädd med ett material som tål fukt, kan du överväga att följa upp med en lösning av vatten och vitvinsvinäger för att ytterligare hjälpa till att neutralisera lukten. Låt området lufttorka helt, eller använd en fläkt för att påskynda torkprocessen. Om lukten kvarstår, kan du överväga en ozonbehandling.

Att hantera urinlukt i en lägenhet kräver snabb åtgärd för att förhindra att lukten sprider sig i det begränsade utrymmet. Börja med att omedelbart blöt-torka det drabbade området för att suga upp så mycket urin som möjligt. Använd sedan en enzymrengörare för att bryta ner urinens beståndsdelar och neutralisera lukten. För att säkerställa att alla luktmolekyler tas om hand, överväg att använda en ozongenerator när lägenheten är tom, då ozon kan tränga djupt in i alla material och neutralisera ihärdigalukter.

Katturin innehåller höga nivåer av ammoniak, urinsyra och andra avfallsprodukter som kan ge en stark och obehaglig lukt. Ammoniaknivåerna är särskilt höga i katturin jämfört med andra djur, vilket bidrar till den distinkta, skarpa lukten.

 

För att effektivt ta bort katturin och dess lukt från mattan, börja med att absorbera så mycket urin som möjligt med papper eller en absorberande duk. Applicera sedan en enzymrengörare som är speciellt framtagen för att bryta ner urinsyran och neutralisera lukten. Låt rengöringsmedlet verka enligt instruktionerna innan du torkar bort det eller suger upp det med en våt-/torrdammsugare.

Urinlukt från kattkiss kan kvarstå under lång tid, särskilt om den inte behandlas ordentligt. Urinsyrakristaller kan fortsätta att producera lukt om de inte helt bryts ner. Regelbunden rengöring och användning av rätt rengöringsmetoder är avgörande för att permanent eliminera lukten.

 
Produkter